Řešení pro kovozpracující, elektrotechnický a chemický průmysl

Od váhových můstků vážící několika tunová zařízení až po přesné laboratorní vážení s přesností 0,1 g nabízí Bizerba váhové zařízení pro různé druhy průmyslu.

Kovozpracující, elektrotechnický, chemický a farmaceutický průmysl

Vedle váhových systémů nabízíme označovací systémy, plnicí systémy, etikety a průmyslová softwarová řešení, přizpůsobená vašim požadavkům. Samozřejmostí je i péče o zařízení formou individuálně sestavených servisních smluv.

Chemický průmysl

Chemický průmysl

Ať už pro zóny s nebezpečím výbuchu nebo pro méně citlivé prostory, ať už výrobky pro průmysl, zemědělství nebo spotřebitele: systémy Bizerba splní do puntíku nároky chemického průmyslu. Od příjmu zboží přes tvorbu receptur a plnění po etiketování, vychystávání a expedici: Se systémy Bizerba, našimi otevřenými softwarovými řešeními a individuálně konfigurovatelnými servisními modely objevíte nové zdroje hospodárnosti.

Využijte naše rozsáhlé portfolio výrobků pro kovozpracující, elektrotechnický, chemický a farmaceutický průmysl: