Zodpovědnost zavazuje

Jako zodpovědný rodinný podnik pečujeme o kulturu naší společnosti, se zaměřením na hodnoty jako je spolehlivost, integrita, inovace a orientace na zákazníka, otevřenost a transparentnost.

Vědomí naší odpovědnosti je vyjádřeno i v našem etickém kodexu, Bizerba Code of Conduct. Bizerba Code of Conduct obsahuje postavení a očekávání Bizerby jako zaměstnavatele a obchodního partnera.

Seznamte se s našimi podnikovými hodnotami a oslovte nás, pokud máte dotazy, jsou-li Vám známa porušení pravidel Bizerba Code of Conduct nebo pokud si nejste jisti, jak se chováte například jako obchodní partner.

 

Váš kontakt

 

Martin Dvorak

Jednatel

Email: martin.dvorak@bizerba.com