Návrh na mimořádné schválení

Dodavatelé společnosti Bizerba mají možnost nechat si dodávku vadných dílů, jejichž příčina tkví ve výrobním procesu na straně dodavatele, schválit na základě "návrhu na mimořádné schválení".

Tento postup zajišťuje, že veškeré změny na součástech nebo montážních celcích budou v našich kvalitativních procesech od samého počátku zdokumentovány. Na základě těchto dat probíhá na příslušných úsecích naší firmy (např. vývoj, zajištění kvality a nákup) kontrola a monitorování postupu.

 

Po ověření dané situace obdržíte příslušnou informaci ke schválení dodávky.

 

Prosíme vás o kompletní vyplnění návrhu na mimořádné schválení. Použijte pro tento účel náš PDF formulář a zašlete jej na adresu support-qs@bizerba.com .

 

Případné problémy při zpracování formuláře nám prosím oznamte a obraťte se na webmaster@bizerba.com .