Staňte se součástí úspěšné sítě Bizerba

Naše celosvětově činné nákupní organizace neustále hledají nejlepší dodavatele pro dlouhodobou a úspěšnou spolupráci.

Dodavatelé společnosti Bizerba

Podnikatelský úspěch společnosti Bizerba je velkou měrou závislý na našich dodavatelích, proto neustále hledáme kvalitní partnery pro dlouhodobou a úspěšnou spolupráci.

 

Kontinuální zlepšování našich výrobků přímo souvisí se spokojeností našich zákazníků. Naši dodavatelé rozhodujícím způsobem přispívají k zajištění kvality výrobků, a tím i k zajištění našich nároků na kvalitu.

 

Společně s našimi dodavateli reagujeme na rostoucí globální konkurenci. Pokud vás baví rozvíjet nové nápady, rádi pracujete ekonomicky a kladete vysoké nároky na kvalitu, máte ty nejlepší předpoklady pro partnerský vztah mezi zákazníkem a dodavatelem.

 

Neváhejte se ucházet o pozici dodavatele skupiny Bizerba.

Standard kvality

Jádrem firemní filozofie společnosti Bizerba je neustálé zlepšování kvality nabídky. Proto klademe důraz na to, aby se všichni dodavatelé cítili vázáni našimi zásadami kvality a naše partnery aktivně zapojujeme do vývojového procesu.

Vztah s dodavateli

Základem našeho úspěchu jsou dlouhodobé partnerské obchodní vztahy založené na vzájemné důvěře. Proto od našich dodavatelů očekáváme preciznost, vysoký výkon, otevřenou komunikaci a inovativnost v rámci společného vývojovém procesu.

Zákaznická spokojenost

Naše cíle v oblasti nákupu se řídí potřebami a spokojeností našich zákazníků. Proto očekáváme od našich dodavatelů totéž, co sami nabízíme našim zákazníkům - kompetentnost, kvalitu, spolehlivost a flexibilitu. Díky tomu můžeme společně vyvinout a nabídnout ideální zákaznické řešení.

Globalizace

Díky mezinárodnímu prodeji našeho portfolia produktů a služeb, a zapojení celosvětově činných a výkonných dodavatelů, jsme schopni zajistit kvalitativní výhody pro naše zákazníky.

Ekologická uvědomělost

Naši zodpovědnost vůči životnímu prostředí bereme vážně a zohledňujeme to při volbě materiálu, balení, likvidaci a logistice.