Měřítkem jsou naše zkušenosti

Jsme rodinná firma, která staví na tradicích, udržitelném rozvoji a odpovědném jednání. Na základě naší hlavní kompetence v oblasti technologie krájení a vážení dnes našim zákazníkům nabízíme celosvětově jedinečné portfolio výrobků a řešení zahrnující hardware, software a služby.

Jako globálně činná technologická firma se řídíme cílem a požadavkem dosáhnout co nejlepších výsledků s ohledem na ergonomii, hygienu, bezpečnost a efektivnost. Považujeme se za tvůrce našich trhů a určujeme oborové standardy. Přitom každý den pracujeme v interakci s našimi zákazníky a v souladu s technologickým pokrokem na zdokonalování našich výrobků a řešení. Vznikají tak inovace, které se stávají novými měřítky.

 

Pro splnění tohoto požadavku sázíme v oblasti vývoje a výroby na nejvyšší kvalitativní normy a celosvětově platné technologické standardy. Našim cílem je poskytnout našim uživatelům snadno ovladatelné výsledné výrobky optimalizované pro individuální účel použití. Tímto způsobem maximálně podporujeme naše zákazníky při zajišťování efektivnosti a úspěšné práce.

 

Tímto požadavkem se řídí také centrální prvku naší podnikové filozofie:

Naše vize

 

»The Open World of Finest Weighing Solutions. Since 1866.« To je naše vize, která nás řídí, stanoví směr a shrnuje to, co zastupujeme.

Open World

"Open Wortld" popise náš cíl a náš požadavek, použitím otevřených norem vytvořit otevřené systémy, které se u našich zákazníků budou co nejlépe integrovat a používat. „Open World“ vyjadřuje také náš vnitřní postoj: Pokládáme se za otevřené lidi a jsme zvědavi na svět. Jsme globálně angažovaný podnik s globálně orientovanými zaměstnanci.

 

Finest

„Finest“ vyjadřuje náš požadavek na kvalitu. Chceme dosáhnout nejlepších výsledků a tím být úspěšnými. Naši zákazníci se mohou na naši kvalitu spolehnout a důvěřovat v to, že u Bizerby obdrží nejlepší řešení pro své požadavky.

 

Weighing

Naše jádrová kompetence se nachází v oblasti vážení. Tím to v roce 1866 začalo a dnes jsme celosvětově předními specialisty. Vycházejíce z této kompetence jsme naše portfolio založili a pevně etablovali do propojených odvětví jako je technologie řezání, označování nebo inspekční a v tématu etiket. V této cestě důsledně pokračujeme.

 

Solutions

Máme požadavek, rozvíjet řešení, která se skládají z hardware a software, spotřebního materiálu ale také z poradenství a doprovodných služeb. Tuto šířku portfolia dělá Bizerba v oboru jediněčně.

 

Since 1866

Pro rok založení Bizerba stojí "Since 1866". Jenom několik podniků to o sobě dokáže říci, že úspěšně pracuje již po tak dlouho dobu. Vůči našim zákazníkům chceme seběvědomě do budoucnosti přenést díl naší vize, naší tradice, zkušenosti a spolehlivosti.

Naše mise

Mise

 

Naše vize je směrodatná pro naše podnikatelské jednání. Zde definujeme svodidla, podle kterých se Bizerba obsahově, technologicky a obchodně dále rozvíjí.

Kde jsou naše cílové trhy

Rozvíjíme po celém světe řešení pro zákazníky v obchodě a průmyslu. Ta se zakládají na našich rozsáhlých zkušenostech v zacházení s čerstvými potravinami. Naše technologie přenášíme výnosně do dalších oborů.

 

V čem spočívá náš vlastní příspěvek

Jsme rodinný podnik. Po desetiletí vyvíjíme pro naše trhy směrodatné inovace v hardware, software a servisu. Při tom stanovíme standardy v oblastech vážení, řezání, etiketování, ovládání a ispekci. Naši zákazníci mají z naší integrované nabídky profesionálního poradenství a služeb prospěch.

 

Jak se diferencujeme od konkurence

Jedinečná přesnost, bezpečnost a spolehlivost našich výrobků poskytuje našim zákyzníkům nejvyšší tvorbu hodnot a bezpečnost investic. Pokládáme se za vůdčí v technologii a následujeme při vývoji našich na míru střižených řešení vždy maxima, optimalizovat procesi našich zákazníků a zvyšovat jejich efektivitu.

 

Co je naší vnitřní misí

Náš cíl spočívá v tom, dlouhodobým a výnosným růstem zajistit naši finanční nezávislost. Usilujeme o nejvyšší možnou spokojenost zákazníků. Naši zaměstnanci jsou otevření pro nové a aktivně praktikují naše podnikové hodnoty, které rostly po pět generací.

Naše principy

Principy

 

Našimi hodnotami a principy stanovíme všeobecný rámec pro naše jednání. Reflektují přitom situaci a tradi našeho podniku.

Společenství

Pracujeme ve společenském smyslu. Z tohoto postoje se koncentrujeme na celkový úspěch a růst našich podniků ve prospěch našich zákazníků.

 

Orientovanost na zákazníky

Orientujeme se na na výhody zákazníka. Naši zákazníci stojí ve středu naše myšlení, naší komunikace a našeho provozně hospodářského jednání. Každá interkace se zákazníkem představuje přidanou hodnotu.

 

Inovační síla

Investujeme do nových ideí a kreativních řešení pro naše zákazníky a tím zvyšujeme jejich používání. Učíme se z chyb a tím se rozvíje dále.

 

Závaznost

Jsme spolehliví, poctiví a důslední. Stojíme za tím, co říkáme a přinášíme projekty a plohy úspěšně do konce - pro naše zákazníky, partnery a kolegy.

 

Zkušenosti

Jsme rodinný podnik s pohledem do budoucnosti. Investujeme dlouhodobě, pracujeme náruživě a plynule z generace na generaci a zasazujeme naši zkušenost pro tvorbu hodnoty našich zákazníků.

 

Udržitelnost

Jednáme s ohledem na zdroje a tím s ohledem na životní prostředí. Abychom toho dosáhli, rozvíjíme technologie, které také našim zákazníků, umožňují jednat trvale.

 

Otevřenost

Žijeme otevřeností vytvářenou kulturou důvěřování. Navzájem se repsktujemem, požadujeme a dáváme zpětnou vazbu a neustále o to usilejeme, abychom ostatním rozuměli.

 

Zodpovědnost

Angažujeme loajálně a orietovaně na výkon ve prospěch našeho podniku. V tomto smyslu přebíráme odpovědnost za naše úlohy jako i vůči našim zákazníkům a kolegům.