Náš podnik píše dějiny: A to již 150 let

Úspěch Bizerby začal před 150 lety v baden-württembergském Balingenu. Dosud je zakladatelská rodina Krautových pevně spojena s Balingenem a Bizerbou, mezitím již v páté generaci. Mezitím se Bizerba stala celosvětově činným, v mnoha oborech na trhu vedoucím technologickým podnikem, u něhož jsou ceněny osvědčené tradice a hodnoty, stejně jako inovace a svěží myšlení.

 

Zakladatel společnosti Andreas Bizer

1866

Zámečník Andreas Bizer, narozený 2. září 1839, nastupuje do výrobny váh bratrů Bizerových v Ebingenu, dříve vrchní úřad Balingen, a je zde městem Balingen pověřen konstrukcí mostové váhy. Než je následující rok dokončena běhounová váha, seznamuje se zde se svojí ženou. Městská váha je dnes vystavena v „Muzeu vah a hmotností“ v Zollernschlossu.

Bizer a Balingen rovná se Bizerba

1868

Andreas Bizer – nyní již mechanik – se stává občanem Balingenu a 7. listopadu nechává svůj vlastní, malý podnik zapsat do obchodníku rejstříku jako „A. Bizer, výroba mostových, stolových a dvouramenných vah“. 19. listopadu 1868 se Andreas Bizer ožení s Annou Elisabethou Wagner z Balingenu.

Zřízení cejchovního úřadu pod vedením cejchmistra Andrease Bizera

1871

Se zavedením metrického systému měr a hmotností je v Balingenu zřízen cejchovní úřad pod vedením cejchmistra Andrease Bizera. V roce 1881 se manželskému páru Bizerových narodí dcera Anna, se kterou se v roce 1906 ožení pozdější profesor Wilhelm Kraut.

Profesor Wilhelm Kraut

1875

Klempířský syn Wilhelm Kraut již dříve projevuje svůj umělecko-technický talent, má za sebou 15letou tovaryškou zkoušku a smí navštěvovat kurzy kreslení, modelování, geometrie, počtů, kalkulace. Vyučí se jako elektrikář - slaboproud. V roce 1898 přebírá v Nürtingenu technické vedení stavby elektrárny. Při sanaci elektrárny v Balingenu pozná svoji pozdější ženu Annu Bizer.

Wilhelm Kraut kupuje Bizerbu

1906

Za 25 474 zlatých prodává Andreas Bizer svému zeti dílnu na výrobu vah. S 8 zaměstnanci jsou nejprve vyráběny převážně tabulové a běhounové váhy a z velké části prodávány ve Švýcarsku.

Nová generace: Wilhelm Kraut jun.

1923

Wilhelm Kraut jun., později senátor univerzity Eberhard-Karls-Universität v Tübingenu, přebírá ve svých teprve 17 letech vedení firmy, když jeho otec těžce onemocní. Co s sebou pro tento úkol přináší, jsou zkoušky a vyznamenání vyšší obchodní školy Spöhrer’schen v Calwu, svůj talent a mladistvé nadšení.

První sklopná cejchovací váha

1924

Wilhelm Kraut vyvíjí díky svému mistrovství první sklopnou přepínací váhu světa. Epochální vývoj je v roce 1925 patentován a v obchodě je brzy nepostradatelná, ušetří manipulaci s volnou zátěží.

První mechanická pultová váha s tiskem pokladních bloků

1927

Dlouho před Vámi: technická vize inženýrů Bizerby, která s elektronickými váhami 60. let dosáhla konečnou dokonalost.