Náš podnik píše dějiny: A to již 150 let

Úspěch Bizerby začal před 150 lety v Balinegu, Baden - Württembergu (Německo), odkud řídí rodina Krautových Bizerbu již pět generací. Za dobu své činnosti se Bizerba stala leaderem na trhu a neustále přináší svým zákazníkům inovační novinky, které ji posunují vpřed.

 

Zakladatel společnosti Andreas Bizer

1866

Zámečník Andreas Bizer se narodil 2. 9. 1839. V roce 1866 založil se svým bratrem výrobnu vah v Ebingenu, dříve vrchní úřad Balingen. Od města Balingen dostal zakázku na konstrukci mostové váhy. Ještě před dokončením této váhy se v Balingenu seznámil se svojí budoucí manželkou. Městská váha je dnes vystavena v „Muzeu vah a hmotností“ v muzeu Zollernschloss v Balingenu.

Bizer a Balingen rovná se Bizerba

1868

Andreas Bizer se stal v roce 1868 občanem Balingenu a 7. listopadu nechal svůj vlastní, malý podnik, zapsat do obchodníku rejstříku jako „A. Bizer, výroba mostových, stolových a dvouramenných vah“. 19. listopadu 1868 se Andreas Bizer oženil s Annou Elisabethou Wagner z Balingenu, se kterou se seznámil před dokončením zakázky pro město Balingen v roce 1866.

Zřízení cejchovního úřadu pod vedením cejchmistra Andrease Bizera

1871

Při zavedení metrického systému měr a hmotností se v Balingenu zřídil cejchovní úřad pod vedením cejchmistra Andrease Bizera. V roce 1881 se manželskému páru Bizerových narodila dcera Anna, se kterou se v roce 1906 oženil pozdější profesor Wilhelm Kraut.

Profesor Wilhelm Kraut

1875

Klempířský syn Wilhelm Kraut projevoval svůj umělecko-technický talent už od mládí. V roce 1875 měl za sebou 15letou tovaryškou zkoušku a mohl navštěvovat kurzy kreslení, modelování, geometrie, počtů a kalkulace. Vyučil se jako elektrikář se zaměřením na slaboproud. V roce 1898 převzal v Nürtingenu technické vedení stavby elektrárny. Při sanaci elektrárny v Balingenu se seznámil se svojí budoucí manželkou Annou Bizer.

Wilhelm Kraut kupuje Bizerbu

1906

Za 25 474 zlatých prodal Andreas Bizer svému zeti dílnu na výrobu vah s 8 zaměstnanci. Nejprve vyráběli převážně tabulové a běhounové váhy, které byly z velké části prodávány ve Švýcarsku.

Nová generace: Wilhelm Kraut jun.

1923

Wilhelm Kraut ml. převzal ve svých 17 letech vedení firmy, když jeho otec těžce onemocněl. Kromě talentu a mladistvého nadšení měl za sebou vyznamenání z vyšší obchodní školy Spöhrer’schen v Calwu.

První sklopná cejchovací váha

1924

Wilhelm Kraut vyvinul ve spulupráci se svými mistry první váhu na světě s ukazatelem hmotnosti fungující na principu them a vahadel. Tento převratný vynález byl v roce 1925 patentován a váhy se staly, díky jejich snadné obsluze, nepostradatelné.

První mechanická pultová váha s tiskem pokladních bloků

1927

Technická vize inženýrů Bizerby, která neustále zdokonalovala váhy až do elektrické podoby v 60. letech.