Naše společnost píše svou historii již více než 150 let.

Úspěch Bizerby začal před 150 lety v Balinegu, Baden - Württembergu (Německo), odkud řídí rodina Krautových Bizerbu již pět generací. Za dobu své činnosti se Bizerba stala leaderem na trhu a neustále přináší svým zákazníkům inovační novinky, které ji posunují vpřed.

Největší německá továrna na váhy

1928

Poté, co společnost Bizerba začala s průmyslovou výrobou svých produktů, stala se, se svými 800 zaměstnanci, největší německou továrnou na váhy. Wilhelm Kraut ml., byl velice dynamický a posunul celou firmu dopředu. Jeho bratři, inženýři Erwin a Arthur mu byly oporou. Spolu se stali páteří firmy v rámci vývoje a výroby. Wilhelm Kraut starší., zůstal v podniku až do 50. let.

Vstup do průmyslové techniky vážení

1929

Začíná úspěšná sériová výroba průmyslových a velkých vah. Pro tyto váhy se použili vysoce přesné měřicí hlavy s dvojitým kyvadlem s 1 až 5násobným otočením ručičky. Tyto průmyslové váhy jsou považovány za mechanické zázraky, které vyráběli pouze nejlepší zaměstnanci.

Průmyslová váha s tiskem

1932

Bizerba vyvinula první číslicovou tiskárnu pro průmyslové váhy. Zároveň pro jejich výrobu vybudovala v roce 1936 halu, která se používá dodnes.

V muzeu se nachází cenná historická svědectví

1943

Prof. Wilhelm Kraut odkázal městu Balingen svoji soukromou sbírku vah. Tato sbírka se stala základem pro jedinečnou sbírku vah v Muzeu vah a hmotností v Balingenském Zollernschlossu. Muzeum bylo v roce 2005 rozšířeno o nové prostory a nové exponáty a je celoročně přístupné.

Průmyslové váhy se speciálními funkcemi

Po poštovních a kontrolních vahách Bizerba představila nový druh vah - počítací váhy pro větší součástky.

Bizerba OP

1951

Bizerba OP, váha, která zobrazuje současně s údajem o hmotnosti i údaj o ceně, je patentována. Od jejího uvedení na trh se stala celosvětovým fenoménem. Vyrobilo se jich statisíce a exportovali se po celém světě do 60.let, kdy došlo k přechodu na elektronické váhy.

Nářezové masozpracující stroje s eloxovaným povrchem

1952

Nářezové stroje, které Bizerba začala vyrábět ve 40.letech dostaly nový kabát při použití nového materiálu Eloxalu, který dodal nářezovým strojům stříbrný lesk. Velká poptávka po tomto produktu vedla ve stavbě závodu v Meßkirchu.

Nová využití v průmyslu

1955

V roce 1955 začala Bizerba s výrobou průmyslových vah se vzdáleným displejem a tiskem.