Strategie Bizerba

Jasné cíle – a k tomu flexibilita a síla inovací k jejich dosažení: Naše strategie 2025 je základnou pro vývoj jedinečných řešení s nejvyšší možnou přidanou hodnotou pro naše zákazníky v oblasti obchodu, řemesel a průmyslu.

Strategie podniku Bizerba 2025

Jádro značky zůstává

Bizerba je chápána jako rodinná firma stavící na tradicích, udržitelném rozvoji a odpovědném jednání. Na základě naší hlavní kompetence v technologii krájení a vážení dnes našim zákazníkům nabízíme celosvětově jedinečné portfolio výrobků a řešení zahrnující hardware, software a služby.

 

Svět se mění

... a my se měníme s ním. Společenské změny, technologický pokrok a vývoj našich trhů si žádájí stále rychlejší schopnost reakcí a stále silnější inovační sílu. Abychom mohli našim zákazníkům i v budoucnu nabízet ta nejlepší řešení, vyvinuli jsme naši podnikovou strategii 2025.

 

Nárok: jedinečná řešení

Tato strategie posiluje naši agilní podnikovou kulturu, podporuje náš způsob myšlení poskytovatele řešení, urychluje vývoj výrobků a a i mnohem více. Níže si přečtěte, co děláme, abychom vám mohli poskytnou přesně to, co potřebujete: vysoce individuální, dle potřeb sestavená řešení, díky kterým budete efektivněji a hospodárněji pracovat a se kterými posílíte vaši produktovou a procesní bezpečnost.

Mise

Naší misí je:

 

"Díky našim kvalitou a různorodostí jedinečným řešením nastavujeme mezinárodní standardy u vážení, řezání a označování.

 

Jako podnik vedený majiteli stavíme naše zákazníky a zaměstnance do centra našeho počínání."

 

 

Jedinečná řešení pro jedinečné zákazníky …

Jsme poskytovatelem digitálních řešení s výjimečnými kompetencemi v oblasti softwaru a hardwaru. Jedinečná řešení pro každý individiuální nárok zákazníka nám přínášejí růst, který je předpokladem pro vedoucí pozici v oblasti inovací a kvality.

 

… vyvinuto jedinečnýmí týmy

I naše zaměstnankyně a zaměstnanci jsou jedineční – a připraveni udělat mnohé navíc, aby každý zákazník obdržel optimální řešení a optimální podporu. Základem je orientace na aplikované hodnoty, otevřenou komunikaci a úzkou spolupráci přesahující oddělení a produktové oblasti.

Vize

Naší vizí je:

 

My jsme MyBizerba

Jedinečná řešení pro jedinečné lidi

 

 

Protože je každý podnik jiný a protože k cíli většinou vede více cest, jsou naše na zákazníky orientovaná řešení stejně jedinečná jako vaše potřeby.

 

MyBizerba přitom znamená

 

  • řešení, která jsou sestavována individuálně z poradenských služeb, hardwarových a softwarových produktů, příslušenství, servisu a finančních služeb
  • soudržnost a spolupráci, které u Bizerby přesahují hranice oddělení a zemí – abychom pro naše zákazníky sestavili ta nejlepší možná řešení
  • další vývoj našeho podniku a kultury práce, který dále posiluje sílu našich inovací a vedoucí pozici v oblasti kvality – k lepším službám pro naše zákazníky
  • naší vůli po změně, se kterou flexibilně vyvíjíme nová řešení pro všechny požadavky trhu
  • vysokou míru identifikace našich zaměstnanců s podnikem a podnikovými cíli
  • přístup k požadavkům z pohledu zákazníka a jednání orientované na dané řešení

Podnikové hodnoty

Našimi hodnotami a principy stanovíme pro naše vlastní jednání závazný rámec. Naše týmy aplikují tyto hodnoty každý den – a to je ve výsledku ku prospěchu našich zákazníků.

 

 

Vážíme si hodnot

Slušnost, respekt a tolerance jsou pro nás důležité v jednání s kolegy, zaměstnanci, zákazníky a obchodními partnery.

 

Jsme orientováni na zákazníka

Stanovené úkoly posuzujeme z hlediska zákazníků. Naši zákazníci jsou přitom partneři, se kterými nacházíme řešení společně. Naší vyjímečnou orientací na servis a služby chceme naše zákazníky nadchnout.

 

Jsme zodpovědní

Za naše jednání přebíráme zodpovědnost a držíme slovo.

 

Zaměřujeme se na cíl

Strategie a cíle našeho podniku nám poskytují orientaci, abychom jednali ve smyslu našich zákazníků a věci důsledně dotahovali do konce.

 

Jsme připraveni na změny

Otevřenost vůči novinkám a změnám jako šance – každý přichází s nápady a návrhy. Přebíráme zodpovědnost za vylepšení procesů a postupů.

 

Jsme důslední

Dodržujeme pravidla a procesy a spolehlivě si stojíme za tím, co říkáme. Rozhodujeme se ve smyslu našich zákazníků a na základě faktů.