Výzvy nám pomáhají růst

Vysoká kvalita našich výrobků, služeb a procesů je výsledkem systematického globálního managementu kvality.

Bizerba - uvědomělost v oblasti kvality

Závody Bizerba jsou certifikovány podle mezinárodních norem – například podle normy ISO 9001:2015. Naše procesně zaměřená organizace je považována za příkladnou, naše výroba je velmi efektivní a flexibilní.

 

Ve smyslu neustálého procesu zlepšování klademe velký důraz na operativní zajišťování kvality, stálými zlepšovacími opatřeními, analýzami trhu a moderními metodami řešení problémů a řízení kvality zajišťujeme stálé zlepšování našich výrobků a služeb, abychom vyšli vstříc zákazníkům. Mimo to jsme naše struktury v celém koncernu nastavili na ploché hiearchie, jasné odpovědnosti a krátké procesy rozhodování.

Certifikovaná kompetence a kvalita

Rozmanité certifikace, autorizace a akreditace, které jsou pravidelně ověřovány a aktualizovány, zajišťují kompetentnost a kvalitu společnosti Bizerba a odlišují nás od konkurence.

 

 

 • Systém řízení kvality certifikovaný od roku 1992 podle ISO 9001, a aktuálně pak podle ISO 9001:2015
 • Systém environmentálního managementu 1995 podle EMAS, od února 2002 podle EN ISO - 14001
 • Certifikovaný systém řízení BOZP podle mezinárodního standardu OHSAS 18001
 • Systém řízení energií podle EN ISO - 50001 od roku 2014
 • Akreditovaná kalibrační laboratoř DAkkS pro přídavné elektromechanické váhy dle EN ISO/IEC 17025 - od roku 1996
 • Od roku 1991 akreditovaná zkušební laboratoř DAkkS pro elektromagnetickou snášenlivost a elektrickou bezpečnost dle EN ISO/IEC 17025
 • Oprávění k provádění postupu ke zjištění shody
 • Pro váhy s neautomatickou činností podle směrnice EU 2014/31/EU
 • Pro váhy s neautomatickou činností podle směrnice EU 2004/32/EU
 • Pro elektromagnetickou kompatibilitu - směrnice EU 2014/30/EU
 • Pro omezení napětí - směrnice EU 2014/35/EU (Směrnice pro nízkonapěťová zařízení)
 • Pro stroje - směrnice EU 2006/42/ES
 • Pro zařízení chráněná proti výbuchu - směrnice na ochranu před výbuchem 2014/34/EU
 • Uznání laboratoře Underwriters Laboratories - program UL-Data-Accept pro UL60950-1 a UL508
 • Nepřetržité audity kvality, bezpečnosti, energetické a ekologické audity, externí a interní
 • Průběžné inspekce výroby a inspekce závodu prostřednictvím národních a mezinárodních zákazníků, úřadů a uvedených míst