Bizerba zvyšuje obrat a je dobře připravena na rok 2020

Balingen, 14. 5. 2020 | Společnost Bizerba je jedním z předních dodavatelů hardwarových a softwarových řešení v oblasti vážení, nářezových strojů a označovacích systémů. Ve fiskálním roce 2019 dosáhla celosvětově tržby ve výši 701 milionů eur. Rodinná společnost se sídlem v německém Balingenu tím dokázala zvýšit meziročně obrat o 4%.

I v minulém fiskálním roce byl obrat generován především na silném domácím trhu. S podílem 30% na celkových tržbách zůstává Německo nejdůležitějším trhem Bizerby. Na ostatní evropské země připadá 47% tržeb, což je rovněž zvýšení ve srovnání s rokem 2018. Americká oblast zůstává stabilní na úrovni 21%.

Rozložení obratu na jednotlivá průmyslová odvětví zůstává v roce 2019 beze změny. Oblast průmyslu, servisu, označování a spotřebního zboží zaznamenala signifikantní růst. Počet zaměstnanců se zvýšil na 4 171, z nich pracuje 2 192 mimo Německo.

“Růst obratu v roce 2019 potvrzuje správnost naší strategie a přístupu k práci”, řekl Andreas Kraut, jednatel a společník ve společnosti Bizerba. “Nabídneme nová řešení v oblasti software a hardware i nový přístup k našim zákazníkům, což povede k zásadním změnám v oboru.”

Klíčovými oblastmi našeho úspěchu jsou hlavní obory naší činnosti - vážení, nářezové stroje a technologie označovacích systémů. Avšak i obchodní servisní divize přispěla značnou měrou a připravila různé nabídky financování, které společnost nabízí. Bizerba posílila své pobočky investicemi ve výši 19,6 milionů eur.

Investice do budoucnosti

V roce 2019 byla zahájena výstavba nového moderního logistického centra náhradních dílů v Balingenu, kde je hlavní sídlo společnosti včetně servisního střediska. Centrum má být dokončeno v roce 2021. Logistické centrum bude vybaveno skladem palet a malých dílů s poloautomatickým vyzvedáváním objednávek. Počítá se s cca 45 zaměstnanci a asi 600 balíky denně.

Dále byly v oblasti Balingenu některé původní oblasti rekonstruovány, aby splňovaly aktuální požadavky kladené na moderní kancelářské prostory a byly tak optimálním zázemím zaměstnanců pro každodenní práci. V roce 2020 bude rekonstrukce pokračovat v dalších oblastech.

Kromě investic do poboček pokračuje Bizerba v investicích do digitalizace. Vylepšení a upgrade IT infrastruktury a nové softwarové nástroje představují ideální základ pro další kroky v digitalizaci v Bizerba.

Software se stává ústředním prvkem námi nabízených řešení a bude se nadále rozšiřovat jako jeden z klíčových průmyslových segmentů společnosti Bizerba.

Rovněž v oblasti označovacích systémů a spotřebního zboží byly provedeny investice do moderní infrastruktury. Tiskárny zakoupené v roce 2019 mají schopnost vytvářet nekonečné etikety pro nová označovací řešení společnosti Bizerba.

Rok 2020 začal na úrovni roku předchozího

 

Vývoj tržeb je v prvním čtvrtletí roku 2020 shodný s předchozím rokem. “Společnost Bizerba zahájila již před lety práci na inovativních řešeních. Tento vývoj je velmi podpořen dnešní situací, kdy například v oblasti servisu vidíme rostoucí poptávku zákazníků po zásazích pomocí vzdáleného přístupu”, říká Andreas Kraut.

Nová řešení pro supermarkety

Novinkou v portfoliu je „Supersmart powered by Bizerba“, což je inovativní řešení pro supermarkety. Toto inovativní řešení podstatně zjednodušuje nakupování a zároveň pomáhá supermarketům dodržovat nová hygienická nařízení. Řešení bylo vyvinuto ve spolupráci s izraelským startupem Supersmart a Bizerba provádí jeho celosvětovou distribuci. Již byly provedeny první instalace tohoto řešení v Turecku a v České republice.

Nová generace maloobchodních vah K3 je připravena ve startovacích blocích na rok 2020. Díky vysoké schopnosti práce v síti je tato maloobchodní váha ideální pro použití v moderním supermarketu, má inovativní dotykový displej s jednoduchou obsluhou a modulární design.

Díky nově vyvinutým balicím strojům, které byly vyvinuty speciálně pro maloobchod, jsou nyní velké supermarkety schopny balit, vážit a etiketovat malá množství v jednom pracovním kroku, což je ideální například pro propojení na internetový obchod.

Větší etikety s více informacemi a menším množstvím odpadu

GLM-levo F-Wrap je nový cenový označovací systém nabízený společností Bizerba potravinářskému průmyslu v roce 2020. Ve spojení s nekonečnými etiketami bez nosného papíru s lepidlem umožňuje systém natisknutí více údajů o produktu na etiketu a současně snižovat množství odpadu. Používání nekonečných etiket bez nosného papíru s lepidlem je vhodnější pro břity ve stroji a snižuje tak počet výpadků způsobených přilepením.

Bizerba vize 2025: My jsme MyBizerba: Unikátní řešení pro unikátní lidi

Vize ve strategii Bizerby na rok 2025 definuje kroky, které budou uskutečněny v příštích pěti letech. Na jedné straně se budeme zaměřovat na zaměstnance, kteří pracují jako tým a vytvářejí MyBizerba, dále na optimalizaci spolupráce mezi nimi a na vytváření unikátního řešení pro zákazníky. Na druhé straně nabídne Bizerba zákazníkům unikátní MyBizerba zážitek s řešeními na míru dle potřeb zákazníků. V tomto procesu zůstane Bizerba věrná své značce: “The Open World of Finest Weighing Solutions. Since 1866.”

Během příštích pěti let bude Bizerba i nadále určovat mezinárodní standardy na poli vážení, nářezových a označovacích systémů, se zaměřením na inteligentní kombinaci hardware a software v kombinaci s inteligentními smysluplnými službami.