Nové softwarové řešení RetailOffice

Balingen, 26. 3. 2018 | Bizerba přichází s novým softwarem, který je vhodný pro středně velké a velké retailové obchody, které pracují s větším množstvím položek. RetailOffice nabízí administraci dat a jejich analýzu, což přispívá k flexibilnímu řízení obchodu.

Vyvinuté jako softwarové řešení pro administraci dat, RetailOffice lze využít k centrálnímu vytvoření a údržbě dat pro váhy a pokladny. RetailOffice vytváří přístupová data a analýzy z prodejních dat a tím přispívá k pružnému řízení obchodu s minimálními časovými náklady.

 

Správa hlavních a prodejních dat

Kromě prodejních dat RetailOffice sbírá a analyzuje informace o cenách, výživové hodnoty anebo původ zboží. Zároveň umožňuje sbírat informace o zákaznících. Tento systém jde ovšem dále. Nabízí správu dat o zaměstnancích včetně jména anebo pozice. V rámci marketingového využití RetailOffice nabízí správu souborů pro reklamní kampaně běžící na zákaznických displejích váho-pokladen Bizerba.

 

Snadná integrace

Software RetailOffice je součástí konceptu Bizerba Retail Management. Díky tomu je plně integrovatelný s ostatními aplikacemi. Pokud je nainstalován spolu s RetailConnect a RetailControl, tento inteligentní software se automaticky napojí na existující struktury a komunikační cesty. RetailOffice umožňuje soustředit tok informací na jediné místo a to u jednotlivého zařízení anebo jako komplexní back office řešení u více zařízení. Váhové a pokladní systémy mohou být kontrolovány bez ohledu na jejich typ či programovou verzi. RetailOffice je celosvětově používaný software, který pokrývá 90% nejdůležitějších dat pro pokladní a váhové systémy.