Ve vedení Bizerby střídá po 24 letech Karla Spěšného Martin Dvořák

Praha, 17. 10. 2017 | Karel Spěšný, zakladatel společnosti Bizerba Váhy a Systémy s.r.o., předal k 1. 10. 2017 vedení společnosti Martinu Dvořákovi. Se změnou ve vedení zároveň dochází i k transformaci společnosti v podobě většího zaměření na softwarové inovace.

Martin Dvořák nastoupil do Bizerby po 16letém působení v IBM na pozici ředitele marketingu a obchodu pro Českou a Slovenskou republiku v létě 2016. Ve své funkci byl zodpovědný za vedení pobočky, rozvoj obchodu v oblasti Retail i Industry a strategické plánování v oblasti prodeje váho-pokladen pro EET.

 

Martin nyní krom rozvoje stávajících projektů plánuje vstoupit především do oblastí softwarového charakteru. Plánuje zaměřit práci na realizaci iniciativ Industry 4.0 a Retail 4.0 umožňujících efektivnější řízení procesů, výroby a tvorbu přidané hodnoty pro zákazníky.

 

Sám ke své nové roli ve vedení dodává: „Karel Spěšný úspěšně vedl českou pobočku Bizerby od roku 1993 a za to bych mu chtěl jménem nás všech poděkovat. Mým cílem je navázat na jeho práci, zajistit další růst pobočky a zaměřit se na zvýšení úrovně spokojenosti našich zákazníků.“

 

Se změnou vedení a zaměření společnosti se zároveň mění i její název na Bizerba Czech & Slovakia s.r.o.