Etikety RF

Bizerba RF etikety Vám nabízí spolehlivé elektronické zabezpečení zboží radiovou frekvencí. RF tagy se dají vhodně k Vašim potřebám s četnými kvalitami a formáty etiket kombinovat. Jednoduše a efektivně v manipulaci jsou použitelné pro různé skupiny výrobků.

Bizerba RF eitkety zajišťují diskrétně a spolehlivě zboží s vysokou cenou. V jen jedné etiketě spojíte bezpečnou ochranu proti krádeži s transparentními informacemi o výrobku. Řešení pracují podle metody radiové frekvence a rezonance při 8,2 MHz. Při výrobě připevníme tak zvaný RF tag jednoduše na spodní stranu etikety výrobku. Vyberte si flexibilní tvar etikety a vrchního materiálu etikety: Papír nebo fólie je stejně tak možná jako materiál pro přímý termotisk. Naleznete pro každý výrobek správnou RF etiketu v nejlepší kvalitě Bizerba.
Bezpečnostní funkce RF tagů je od začátku aktivována. Při dávkování na etiketu se znovu kontroluje. Nedeaktivované etikety se přes anténu v oblasti kas roznají a spustí alarm. Zakoupené výrobky se přímo v oblasti kas elektronicky odjistí.

Hlavní body:

  • Kombinované řešení: Ochrana zboží a označování cen je v jedné etiketě
  • Maximální ochrana kontrolou funkcí všech Rf tagů
  • RF tagy jsou svou velmi malou tloušťkou materiálu téměř neviditelné
  • Flexibilní možnosti použití: RF tagy jsou téměř u každé etiklety výrobku nepostradatelné
  • Optimální otištění s Bizerba označovacími přístroji a pultovými váhami odsouhlaseným umíštěním RF tagů

Obrázky výrobků a technické informace se mohou lišit a příp. nemusí být dostupné ve vaší zemi.

Způsob provedení etiekty RF je skutečně jednoduchý: Elektronická část etikety se nastavuje nejčastěji na spodní straně etikety a umístí se přímo na obal pomocí permanentního lepidla. Cívka, která slouží zároveň jako anténa, je spojena s malým kondenzátorem. Spolu tvoří rezonanční obvod s vnějším vysokofrekvenčním polem. Dostane-li se nyní aktivovaná etiketa do blízkosti detektorů (brány) u východu z obchodu, spustí elektronický rezonanční obvod alarm.

 

Kvalitativní znaky

V současnosti existuje celá řada obvyklých etiket, které mají zabránit krádeži. Nejobvyklejší z nich je RF etiketa a je vybavena systémem EAS (elektronické zabezpečení zboží). K němu náleží detekční systémy s anténou, která se nachází na takzvaných branách – nejčastěji mezi pokladnou a východem.

 

Trend zabezpečování zboží směřuje tak, aby odpovídající zajišťující prvky byly spojeny přímo s výrobkem resp. jeho obalem nebo byly integrovány do etikety, aby se snížila manipulační rizika. To sníží i náklady na umístění.

Stahování

Potřebujete více informací nebo chcete zažádat o cenovou nabídku?

 

Těšíme se na vaši žádost

/

Souhlasím se zpracováním osobních údajů.

Sladěné produkty