Rentgenový inspekční systém XRE_2

Tomuto inspekkčnímu systému nic neunikne – díky plně automatické rentgenové technologii rozpozná XRE_2 vady v potravinách: cizí objekty, chybějící či deformované části.

Produktový inspekční systém XRE_2 rozpozná všechny cizí objekty, které z důvodu své tloušťky, chemického složení nebo mechanických rozměrů absorbují rentgenové záření lépe nebo hůře než vlastní produkt. Díky tomu může spolehlivě plnit ve výrobě celou řadu detekčních úkolů, jako je rozpoznávání kovů, skla, keramiky, kamenů, tvrdých kostí, PVC, teflonu, gumy, plastů vyztužených skleněnými vlákny atd. v zabalených nebo volných potravinách (nemagnetické ušlechtilé oceli a barevné kovy rozpozná i v potravinách balených do alobalu).

Oblast použití

 • Rozpoznání kovových a nekovových cizích objektů v potravinářském průmyslu
 • Rozpoznání chybějících, vadných nebo deformovaných produktů
 • Kontroly úplnosti i v uzavřených baleních
 • Kontrola více linek

Hlavní body:

 • Kontrola v reálném čase pro „vysokorychlostní“ inspekci, tj. až 600 produktů/minutu
 • Rozsah kontroly je plně pokryt bez mrtvých úhlů i u vysokých produktů
 • Současná kontrola 4 paralelně běžících výrobních linek
 • Kontrola převažků/nedovažků u celého produktu nebo jeho částí
 • Chaotický přísun produktů řeší multiproduktový software
 • Splňuje požadavky BRC, M&S, IFS a HACCP
 • Kompaktní, otevřená a modulární konstrukce
 • Jednoduchá údržba a čištění
 • Snadná obsluha díky automatickému učení produktů

Systém rozpozná i další vady produktů, například trhliny nebo vzduchové bubliny v tubách a dózách, zatímco žádoucí cizí objekty, jako jsou hliníkové svorky na koncích uzenin, jednoduše ignoruje. Přístroj XRE_2 je vybaven výkonným systémem pro provoz v reálném čase s hodnotami průchodu až 600 balení/min.

 • K dispozici je systém vykazující shodu s M&S (Higher Level Compliance)
 • Prostorově úsporný přístroj s integrovanou vyřazovací jednotkou pro menší produkty (max. 250 mm x 250 mm)
Specifikace Fakta Detaily
Šířka dopravního pásu 330 mm
330 mm
630 mm
XRE_2 200/150
XRE_2 300/150
XRE_2 450/200
Max. kontrolní výška 150 mm
150 mm
200 mm
XRE_2 200/150
XRE_2 300/150
XRE_2 450/200
Max. kontrolní šířka 200 mm
300 mm
450 mm
XRE_2 200/150
XRE_2 300/150
XRE_2 450/200
Výška dopravního pásu 900 +/- 50 mm pro všechny typy
Čistá délka 1400 mm pro všechny typy bez vyřazovacího zařízení
Použití
 • Rozpoznávání cizích objektů
 • Počítání produktů
 • chybějící produkty
 • vadné/zdeformované produkty
 • Kontrola více linek
všechny magnetické a nemagnetické kovy, sklo, kameny, kosti, guma, PVC atd. v potravinách a jiných produktech, a to i v baleních s kovovou nebo hliníkovou vrstvou. Volitelný software k rozpoznávání dalších závad produktů, jako např. poškozených nebo zdeformovaných produktů, produktů se vzduchovými bublinami, nahromaděných produktů, chybějících produktů nebo příloh. Multiproduktový software k detekci až 4 linek a pro chaotický přísun produktů.
Maximální zatížení 20 kg pro všechny typy bez vyřazovacího zařízení
Stupeň krytí IP66
IP54
IP34
Dopravní ,pás monitor, ovládací prvky atd.
Ventilační jednotka
Volitelný klimatizační přístroj pro dodatečnou montáž
Sladěné produkty