Vizuální inspekční systém LabelSecure

Efektivní kontrola balení a jejich etiket

Optická kontrola etiket: Portfolio řešení LabelSecure nabízí jedinečné možnosti kontroly pro různé produkty. Vizuální inspekční systém kontroluje přítomnost etikete na horní nebo dolní straně obalu, jejich obsah, umístění a nepoškozený stav.
Tento optický inspekční systémem eliminuje reklamace a vrácení výrobků zapříčiněných chybným označením a použitím nesprávných etiket a díky informování obsluhy umožňuje zavedení okamžitých nápravných opatření. To zajistí vysokou kvalitu označení produktů.
Systém je použitelný pro široké spektrum obalových formátů a nabízí celou řadu možností kontroly.
LabelSecure archivuje všechny obrázky zkontrolovaných produktů, a zajistí tak možnost zpětného dohledání. V kombinaci se softwarovými řešeními Bizerba generuje LabelSecure výrobní zprávy, které vizualizují kvalitu vyráběných produktů a jsou základem pro evaluaci výrobní linky.
LabelSecure je podle specifik vaší výroby k dispozici jako řešení inline nebo offline.

Oblast použití

Řešení inline:

 • Integrace do stávající výrobní linky (LabelSecure L)
 • Integrace do stávajícího balicího stroje (LabelSecure T)

Řešení offline:

 • Namátková kontrola (LabelSecure S)

Hlavní body:

 • Bezdotyková kontrola bez porušení etikety
 • Brání nesprávnému etiketování v kusovém prodeji
 • Vhodné pro celou řadu typů obalů
 • Hygienický design a časově nenáročné čištění
 • Software k plynulé zpětné kontrole všech výrobků: Ukládání obrázků vč. data a času, počitadel, provozních deníků výroby a strojních provozních deníků
 • Bezpečná a snadná obsluha:
  • Intuitivní uživatelské rozhraní s barevným dotykovým displejem
  • Parametrizace offline umožňuje ruční úpravu parametrů na základě uložených obrázků na přístroji nebo PC

Verze inline:

 • Snadná integrace do stávajících výrobních linek, max. 2 m vč. vyřazovacího systému
 • Modulární konstrukce k integraci širokého spektra senzorů vhodných pro požadavky kontroly
 • Možnost rozšíření pro budoucí požadavky
 • Velmi vhodné do balicích linek s automatickou výměnou výrobku
 • Automatické vytřídění produktů, které neodpovídají referenčním kritériím

Obrázky výrobků a technické informace se mohou lišit a příp. nemusí být dostupné ve vaší zemi.

Průmysl 4.0: Inteligentní řešení pro větší úspěch

Průmysl 4.0: Inteligentní řešení pro větší úspěch

 

Získávejte s našimi inteligetními řešeními pracovního a datového toku podél supply chain, který vám nabízí růst.

Dozvíte se více

Stahování

Potřebujete více informací nebo chcete zažádat o cenovou nabídku?

 

Těšíme se na vaši žádost

/

Souhlasím se zpracováním osobních údajů.

Sladěné produkty