Dynamická průběžná váha CWL-L

Dynamické průběžné váhy série CWL jsou koncipovány speciálně pro požadavky logistického oboru. Také při vysoké rychlosti a vysokého zatížení vám cejchuschopná kontrolní váha nebo Catchweigher nabízí přesné výsledky vážení. Navrhněte si s četností modelů a možností své individuální řešení.

CWL-L je jednoduše integrovatelný do vašeho dopravního systému, např. třídicí aplikace, přívodní linky nebo systému expedice balíků. Efektivně konfigurovaný a parametrovaný s dodaným softwarem konfiguračního nástroje Bizerba, přesvědčí jako Catchweigher svým rychlým a přesným zjišťováním hmotnosti - i při rychlých rychlostech až k 3,1 m/s. Spolehlivě kontroluje objem náplně, kusovou hmotnost, úplnost a kvalitu v rozsahu vážení od 15 do 60 kg.

 

Svým modulárním konceptem a četnými možnosti se CWL-L přizpůsobuje vaší individuální potřebě. Lze flexibilně kombinovat s Bizerba vážními terminály iS30 Logistics Weighing Terminal, s terminálem iS50 Logistics Weighing Terminal a terminálem WM-3 Logistics Weighing Terminal, a dá se k systému rozšířit o Bizerba etiketovač, skener a měřicí přístroj objemu.

Oblast použití

Dynamická průběžná váha s rozsahy vážení od 15 kg do 60 kg je použitelná pro:

 • kontrolu úplnosti a kvality
 • rozpoznání produktu prostřednictvím čtečky (čárový kód)
 • integraci do třídících aplikací
 • integraci do přívodních linek (např. automatické sklady)
 • integraci do systémů expedice balíků

Hlavní body:

 • Rychlé rychlosti až do 3,1 m/s
 • Lze flexibilně kombinovat s Bizerba vážním terminálem iS30 Logistics Weighing Terminal, s terminálem iS50 Logistics Weighing Terminal a terminálem WM-3 Logistics Weighing Terminal
 • Více možností voleb rozhraní a dialogů
 • Konfigurovatelné programové procesy: Kontrola úplnosti a vychystávání
 • Sčítání a spuštění tisku bez externího SPS-ovládání
 • Metrologie: OIML, GUS, NTEP a další na dotaz
 • Vysoké rozlišení až 6 000e

Obrázky výrobků a technické informace se mohou lišit a příp. nemusí být dostupné ve vaší zemi.

Průmysl 4.0: Inteligentní řešení pro větší úspěch

Průmysl 4.0: Inteligentní řešení pro větší úspěch

 

Získávejte s našimi inteligetními řešeními pracovního a datového toku podél supply chain, který vám nabízí růst.

Dozvíte se více
 • Start-stop-provoz
 • Na milimetr přesná regulace výšky dopravních válců
 • Široké spektrum výškových a šířkových rozměrů
 • Pro údržbu přívětivý design: jednoduchá výměna ozubených řemenů a pásu
 • Modulárně rozšiřitelný s Bizerba etiketovačem, skenerem a meřicím přístrojem objemu
 • Reverzní chod
 • Světelné a zvukové kontrolky
 • Vstupy/výstupy bez potenciálu, optick nebo přes relé
 • Frekvenční měnič
 • Sady náhradních dílů
Specifikace Fakta Detaily
Aplikace Automatická váha/Catchweigher pro individuální vážení (SWE) s Y(a)/Y(b), také poštou s WM-L, iS30-L nebo iS50-L
Automatická kontrolní váha/kontrolní váha (SKW) s XIII(1)/XIIII(2) s iS30-L nebo iS50-L
Kombinovaná aplikace Y(a)/XIII(1) nebo Y(b)/XIIII(2) s iS50-L
Rozsahy vážení Minimální zatížení
15 kg/5 g Y(a/b): 100 g/Y(a/b), poštovní: 25 g
XIII(1)/XIIII(2): 2 000 g
30 kg/10 g
32 kg/10 g
Y(a/b): 200 g/Y(a/b), poštovní: 50 g
XIII(1)/XIIII(2): 2 000 g
60 kg/20 g Y(a/b): 400 g/Y(a/b), poštovní: 100 g
XIII(1)/XIIII(2): 2 000 g
Vážní terminál WM-3 Logistics Weighing Terminal volitelně s minidisplejem nebo externím displejem a ovládací klávesnicí jako cejchovací displej
iS30 Logistics Weighing Terminal
iS50 Logistics Weighing Terminal
Volitelné vybavení Fakta Detaily
Rozměry pásu Rozměr pásu flexibilně kombinovatelný
délka pásu: max. 3.000 mm
šířka pásu: max. 1 200 mm
Speciální rozměry možné
Dopravní rychlosti 0,20 - 0,60 m/s
0,50 - 1,30 m/s
1,20 - 3,10 m/s

Stahování

Potřebujete více informací nebo chcete zažádat o cenovou nabídku?

 

Těšíme se na vaši žádost

/

Souhlasím se zpracováním osobních údajů.

Sladěné produkty