Průmyslový software _statistics.BRAIN

Evidence, statistická úprava a přehledné znázornění údajů o hmotnosti a inspekčních údajů

Ať u zařízení pro označování ceny, kontrolních vah, inspekčních systémů nebo terminálů, _statistics.BRAIN eviduje výrobní data v databázi SQL. Takto získaná data mohou být vyhodnocena podle cíle a zaměření úkolu uživatele a vytištěna ve formě reportu.

 

Již při vstupu zboží zajistíte pomocí jednoduchých plánů namátkových kontrol podle ISO 2859 kvalitu dodaných hotových balení, surovin, součástí nebo balicích prostředků. Zabráníte přijetí balení s nedostatečnou hmotností, dávek surovin a podřadného zboží.

Oblast použití

 • Vstup zboží, výroba a distribuce:
  • Centrální zálohování a archivace dat
  • Decentrální evidence dat
  • On-line vizualizace dat
  • Selektivní vyhodnocení a reportování dat
 • Dodržování zákonných ustanovení (předpis hotového balení)

Hlavní body:

 • Monitorování: Grafické on-line monitorování
 • Rozhraní dynamického vážení: 100% kontrola
 • Kontrola vlastností: Namátková kontrola pomocí terminálů ST
 • Automatické hlášení: Automatické, periodické vyhodnocení dat a zasílání definovaných reportů e-mailem (k dispozici je až 60 reportů)
 • Import dat: Ruční a automatický import uživatele, materiálu, balení atd.
 • Export dat: Ruční a automatický export základních dat a výsledků

Obrázky výrobků a technické informace se mohou lišit a příp. nemusí být dostupné ve vaší zemi.

Pro optimální správu dat je k dispozici několik masek, např. pro údržbu kmenových dat uživatelů, skupinu uživatelů, směny, materiál, toleranční systémy, plány namátkových kontrol. Dále můžete spravovat alarmy a data provozních prostředků (strojů, kontrolních prostředků, balení) a kontrolní data (plány kontrol materiálů).

 

Funkce

 • Statistická kontrola procesů
 • Centrální statistickié vyhodnocení vašich výrobních linek
 • Centrální zálohování dat
 • Reporty na podporu optimalizace Give-Away
 • Centrální doklad o auditech detektoru kovů a nálezech cizích předmětů
 • Porovnání výrobních linek
 • Snížení počtu reklamací

Základní modul

Centrální správa základních dat (uživatelé, skupiny uživatelů, směny, materiál, toleranční systémy, plány namátkových kontrol a alarmy), dat provozních prostředků (stroje, kontrolní prostředky, balení) a kontrolních dat (plány kontrol materiálů), centrální statistické vyhodnocení a reporty, centrální archivace nástrojů a zálohování dat.

 

Monitorování

Grafické on-line monitorování, jako např. histogram, grafické znázornění průběhů průměrné hodnoty a hmotnosti netto, průběžný protokol o namátkových kontrolách, monitorování alarmů na PC.

 

Import dat

Ruční a automatický import (i jako služba) následujících základních dat: uživatel, materiál, balení (pevná tára, průměrná tára), vlastnosti, plán kontrol materiálů. Formáty: CSV, Excel (kompatibilní s verzí 2000, 2003, 2007), Access (kompatibilní s verzí 2000, 2003, 2007), server SQL.

 

Export dat

Ruční a automatický export (i jako služba) těchto dat:

 • Základní data: uživatel, materiál, balení (tára), směna, vlastnosti, alarmy
 • Data výsledků: jednotlivá vážení, statistické hodnoty jednotlivých namátkových kontrol, vzniklé alarmy, report o přístroji, statistiky materiálů, strojů, šarží a směn

Formáty: CSV, Excel (kompatibilní s verzí 2000, 2003, 2007), Access (kompatibilní s verzí 2000, 2003, 2007).

 

Rozhraní dynamického vážení

100% kontrola, tzn. přístroje Bizerba Gx, GLM-I, CWx nebo iS50, CWL Eco, ST, ITU, WM přes registrační datový záznam.

 

Vlastnosti/proměnné

Namátková kontrola pomocí terminálu ST: namátkové vlastnosti a proměnné vlastnosti jako kontrola ano/ne, celočíselné nebo omezené podmínky nebo intervaly, podmínka data nebo interval (MHD) a textové tabulky

 

Automatické výpisy

Automatické, periodické vyhodnocení údajů a odeslání definovaných zpráv (PDF soubor s uložením v cílovém adresáři nebo odeslání na určené e-mailové adresy, výstup na tiskárnu). Prostřednictvím časového řízení lze zprávy vytvářet denně v definovaný čas, týdně nebo měsíčně.

Volitelné monitorování

Prosřednictvím jednoho I-bodu (např. terminál iS70 / iS65) lze paralelně monitorovat až tři linky. K tomu jsou k dispozici různé náhledy jako např. Give-Away a výkon v %.

Počítač a procesor

Procesor s 800 MHz nebo lepší, doporučeno CPU i5, i7 nebo Xeon

 

Displej

Monitor s rozlišením 1024 x 768 nebo lepším

 

Hlavní paměť

Alespoň 2 GB, doporučeno 4 GB

 

Harddisk

Cca 300 MB. Část objemu tohoto pevného disku bude po instalaci uvolněna, bude-li z pevného disku odstraněn původní stažený balíček.

 

Podporované operační systémy

Microsoft Windows® (x32/x64)

 • Windows 8* / 8.1*
 • Server 2012 / R2
 • Server 2012
 • Server 2008
 • Server 2008 R2
 • Windows 7 (Professional, Ultimate, Enterprise)
 • Windows Vista

(* Windows 8 RT není podporován)

 

Disková jednotka

DVD jednotka

 

Podporované databáze

Microsoft SQL Server:

 • SQL Server 2008
 • SQL Server 2008 Express*
 • SQL Server 2008 R2
 • SQL Server 2008 R2 Express*
 • SQL Server 2012

(* Omezení verze Express Na základě omezení databáze (1 CPU, 1 GB RAM, databáze 2, resp. max. 4 GB) lze uložit maximálně 2,5 mil. vážení.)

Stahování

Potřebujete více informací nebo chcete zažádat o cenovou nabídku?

 

Těšíme se na vaši žádost

/

Souhlasím se zpracováním osobních údajů.

Sladěné produkty