Průmyslový software BRAIN2 OEE

Sestavení, výpočet a vyhodnocení důležitých ukazatelů ve výrobě

App BRAIN2 OEE zjišťuje důležité ukazatele vaší produkce, vyhodnocuje je a vypočítává ze sbíraných vět čtyři hodnoty OEE: Faktor OEE, disponibilita, výkon a kvalita. Základem pro to jsou nashromážděná data vaší linky s integrovanými přístroji Bizerba. Flexibilně obdržíte OEE hodnoty, které byly BRAIN2 zjištěné a vyhodnocené, pro jednu nebo několik linek. Díky BRAIN2 Frameworks je možné přehledné a jednoduché generování výrobních reportů. Ideální základna, na které můžete optimalizovat procesy vašich přístrojů Bizerba a vašich výrobních linek.

Oblast použití

 • Sběr důležitých vět zařízení pro cenové označování Bizerba a kontrolní váhu v lince
 • Výpisy identifikačních čísel OEE

Hlavní body:

 • Maximální transparentnost: Výpočtet těch čtyř hodnot OEE pokrývá mj. skryté kapacitní rezervy a umožňuje vám perfektní nasazení optimalizačních opatření.
 • Důležité ukazatele odstávek jako jsou např. doby na přípravu a čištění se tabulkově vyhodnocují a tvoří základ pro minimalizaci resp. optimalizaci časů odstávek.
 • Efektivní přehled výroby: Poskytuje vám tabulkové vyhodnocení všech linek OEE a tím důležité ukazatele optimalizačních metod.

Obrázky výrobků a technické informace se mohou lišit a příp. nemusí být dostupné ve vaší zemi.

Výpisy nejrůznějších identifikačních čísel

Odpadá náročný manuální sběr a vytváření reportu OEE, neboť s BRAIN2 mohou být generovány a v různých formátech vyhledávány aplikační reporty.

BRAIN2 může vyhotovit s BRAIN2 aplikací OEE následující reporty:

 • Přehled OEE: Zobrazení 4 hodnot OEE a počtu balení
 • Kvalita/výkon (artikl): Přehled celkového výkonu na artikl a linku
 • Odstávky linek: Tabulkové zobrazení odstávek linek
 • Denní přehled artikl: Přehled artiklů na den a linku
Počítač a procesor Procesor Multi-Core s 2 GHz
(doporučujeme Intel i5, i7, i9 nebo Xeon CPU nebo kompatibilní AMD CPU).

Ethernet, doporučujeme 1000 Mbitů
Displej Monitor s rozlišením 1024 x 768 nebo lepším
Hlavní paměť Pracovní paměť 12 GB, doporučujeme 20 GB (když používáte terminálový server, na kterém běží klient, server a databáze na jednom hardwaru, doporučujeme 32 GB RAM)
Pevný disk Volná kapacita pevného disku asi 2 GB
Jazyky Němčina, angličtina, francouzština, italština, španělština, ruština, čeština, maďarštin, polština, slovenština, slovinština, nizozemština, portugalština, čínština zjednodušená, řečtina
Podporované
operační systémy
 • Microsoft Windows Server 2019 Edition
 • Microsoft Windows Server 2012 R2 Edition
 • Microsoft Windows Server 2012 x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2016 Edition
 • Microsoft Windows 10 Pro/ Enterprise x32/x64 Edition od verze 1607

Podporované database
 • Microsoft Windows SQL Server 2012 11.0 SP1 (také Expres)* (používá se u nápovědy instalace pro operační systémy s 32 bity)
 • Microsoft Windows SQL Server 2014 12.0 (také Expres)*
 • Microsoft Windows SQL Server 2016 13.0 (také Expres)*
 • Microsoft Windows SQL Server 2017 14.0 (také Expres)*
 • Microsoft Windows SQL Server 2019 15.0 (používá se u nápovědy instalace pro operační systémy s 64 bity. Kromě Windows Server 2012)


také verze Express těchto verzí*
* Omezení ve verzi Expres. (1 CPU, 1 GB RAM, databáze 4 GB do maximálně 10 GB) U menších instalací je možné instalovat na klientovi BRAIN2 a SQL Expres Server.
Další informace Skutečné požadavky a funkčnost výrobku závisí na konfiguraci Vašeho systému a Vašem operačním systému. Pro určité prvky je nutné spojení se sítí. Pro komunikaci s přístroji Bizerba je nutný software _connect.BRAIN.

Stahování

Potřebujete více informací nebo chcete zažádat o cenovou nabídku?

 

Těšíme se na vaši žádost

/

Souhlasím se zpracováním osobních údajů.

Sladěné produkty