Průmyslový software BRAIN2 Prepack_Compliance

Evidence, vyhodnocení a archivace statistických datových záznamů

S kompletní řadou standardních funkcí nabízí BRAIN2 Prepack_Compliance rozmanité možnosti v oblasti shromažďování, vyhodnocování a výměny statistických datových záznamů. Statistické datové záznamy vygenerované v kontrolních vahách a zařízeních pro cenové označování Bizerba jsou centrálně ukládány v databázi BRAIN2. Po zadání čísla zboží, časového úseku nebo čísla šarže lze hledaný datový záznam rychle zobrazit a vytisknout v uživatelském rozhraní BRAIN2.
V závislosti na konfiguraci přístroje se statistické datové záznamy používají ke kvantitativní kontrole plnění (FPV Evropa), USDA (USA) nebo klasifikaci hmotnosti.

Oblast použití

 • Shromažďování statistických datových záznamů ze zařízení pro cenové označování a kontrolních vah Bizerba
 • Reporting o shromážděných datových záznamech a cílené vyhodnocení

Hlavní body:

 • Statistické datové záznamy FPV vygenerované v kontrolních vahách a zařízeních pro cenové označování Bizerba jsou centrálně ukládány v databázi BRAIN2.
 • Úspora času díky strukturovanému a rychle přístupnému dokladu FPV
 • Reporty lze k vyhodnocení a archivaci automatizovaně uložit ve formě souboru nebo vytisknout.
 • Díky licencování softwaru pro každý datový link (účastníka hovoru) je software BRAIN2 cenově dostupný i pro malé a střední podniky s malým počtem přístrojů.

Obrázky výrobků a technické informace se mohou lišit a příp. nemusí být dostupné ve vaší zemi.

Integrace do podnikových procesů

Reporty lze k vyhodnocení a archivaci automatizovaně uložit ve formě souboru nebo vytisknout. Mimoto lze datové záznamy BRAIN2 přes webový servis BRAIN2 po úspěšné autentifikaci uživatele odebrat z nadřazených systémů a dále zpracovávat.

Počítač a procesor Procesor Multi-Core s 2 GHz
(doporučujeme Intel i5, i7, i9 nebo Xeon CPU nebo kompatibilní AMD CPU).

Ethernet, doporučujeme 1000 Mbitů
Displej Monitor s rozlišením 1024 x 768 nebo lepším
Hlavní paměť Pracovní paměť 12 GB, doporučujeme 20 GB (když používáte terminálový server, na kterém běží klient, server a databáze na jednom hardwaru, doporučujeme 32 GB RAM)
Pevný disk Volná kapacita pevného disku asi 2 GB
Jazyky Němčina, angličtina, francouzština, italština, španělština, ruština, čeština, maďarštin, polština, slovenština, slovinština, nizozemština, portugalština, čínština zjednodušená, řečtina
Podporované
operační systémy
 • Microsoft Windows Server 2019 Edition
 • Microsoft Windows Server 2012 R2 Edition
 • Microsoft Windows Server 2012 x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2016 Edition
 • Microsoft Windows 10 Pro/ Enterprise x32/x64 Edition od verze 1607

Podporované database
 • Microsoft Windows SQL Server 2012 11.0 SP1 (také Expres)* (používá se u nápovědy instalace pro operační systémy s 32 bity)
 • Microsoft Windows SQL Server 2014 12.0 (také Expres)*
 • Microsoft Windows SQL Server 2016 13.0 (také Expres)*
 • Microsoft Windows SQL Server 2017 14.0 (také Expres)*
 • Microsoft Windows SQL Server 2019 15.0 (používá se u nápovědy instalace pro operační systémy s 64 bity. Kromě Windows Server 2012)


také verze Express těchto verzí*
* Omezení ve verzi Expres. (1 CPU, 1 GB RAM, databáze 4 GB do maximálně 10 GB) U menších instalací je možné instalovat na klientovi BRAIN2 a SQL Expres Server.
Další informace Skutečné požadavky a funkčnost výrobku závisí na konfiguraci Vašeho systému a Vašem operačním systému. Pro určité prvky je nutné spojení se sítí. Pro komunikaci s přístroji Bizerba je nutný software _connect.BRAIN.

Stahování

Potřebujete více informací nebo chcete zažádat o cenovou nabídku?

 

Těšíme se na vaši žádost

/

Souhlasím se zpracováním osobních údajů.

Sladěné produkty