Průmyslový software BRAIN2 Prepack_Compliance

Evidence, vyhodnocení a archivace statistických datových záznamů

S kompletní řadou standardních funkcí nabízí BRAIN2 Prepack_Compliance rozmanité možnosti v oblasti shromažďování, vyhodnocování a výměny statistických datových záznamů. Statistické datové záznamy vygenerované v kontrolních vahách a zařízeních pro cenové označování Bizerba jsou centrálně ukládány v databázi BRAIN2. Po zadání čísla zboží, časového úseku nebo čísla šarže lze hledaný datový záznam rychle zobrazit a vytisknout v uživatelském rozhraní BRAIN2.
V závislosti na konfiguraci přístroje se statistické datové záznamy používají ke kvantitativní kontrole plnění (FPV Evropa), USDA (USA) nebo klasifikaci hmotnosti.

Oblast použití

 • Shromažďování statistických datových záznamů ze zařízení pro cenové označování a kontrolních vah Bizerba
 • Reporting o shromážděných datových záznamech a cílené vyhodnocení

Hlavní body:

 • Statistické datové záznamy FPV vygenerované v kontrolních vahách a zařízeních pro cenové označování Bizerba jsou centrálně ukládány v databázi BRAIN2.
 • Úspora času díky strukturovanému a rychle přístupnému dokladu FPV
 • Reporty lze k vyhodnocení a archivaci automatizovaně uložit ve formě souboru nebo vytisknout.
 • Díky licencování softwaru pro každý datový link (účastníka hovoru) je software BRAIN2 cenově dostupný i pro malé a střední podniky s malým počtem přístrojů.

Obrázky výrobků a technické informace se mohou lišit a příp. nemusí být dostupné ve vaší zemi.

Integrace do podnikových procesů

Reporty lze k vyhodnocení a archivaci automatizovaně uložit ve formě souboru nebo vytisknout. Mimoto lze datové záznamy BRAIN2 přes webový servis BRAIN2 po úspěšné autentifikaci uživatele odebrat z nadřazených systémů a dále zpracovávat.

Počítač a procesor Procesor s 800 MHz nebo lepší,
doporučeno i5, i7 nebo Xeon
Displej Monitor s rozlišením 1024 x 768 nebo lepším
Hlavní paměť Minimálně 4 GB
Doporučeno 8 GB
Harddisk Cca 800 MB. Část objemu tohoto pevného disku bude po instalaci uvolněna, bude-li z pevného disku odstraněn původní stažený balíček.
Podporované
operační systémy
Microsoft Windows® (x32/x64)
 • Server 2008
 • Server 2008 R2
 • Server 2012
 • Server 2012 / R2
 • Windows Vista
 • Windows 8* / 8.1*
 • Windows 10 Pro
 • Windows 10 Enterprise
(* Windows 8 RT nejsou podporovány)
Disková jednotka doporučuje se DVD jednotka
Podporované přístroje Bizerba - označovač
zařízení GX od verze 8.60
- kontrolní váha
zařízení CX od verze 8.60
Podporované druhy statistik V závislosti na konfiguraci přístroje lze ukládat následující statistické datové záznamy:
 • Kvantitativní kontrola plnění (FPV Evropa)
 • USDA (USA)
 • Klasifikace hmotnosti
Podporované
databáze
Microsoft SQL Server:
 • SQL Server 2008 R2
 • SQL Server 2008 R2 Express*
 • SQL Server 2012
 • SQL Server 2014

* Omezení verze Express na základě omezení databáze
(1 CPU, 1 GB RAM, velikost databáze 1 GB, resp. 4 GB)
Reporty Reporty BRAIN2 Prepack_Compliance lze ukládat v následujících formátech:
 • PDF, HTML, MHT, RTF, XLS, XLSX, CSV, TXT, XPS
 • Picture (BMP, EMF, WMF, GIF, JPEG, PNG, TIFF)

Stahování

Potřebujete více informací nebo chcete zažádat o cenovou nabídku?

 

Těšíme se na vaši žádost

/

Souhlasím se zpracováním osobních údajů.

Sladěné produkty