Průmyslový software BRAIN2 Safety_Service

Vaše záloha přístroje na správném místě.

Díky BRAIN2 Safety_Service se již nemusíte starat o zálohování přístroje. V závislosti na nastavení se zálohování provádí cyklicky (denně, týdně nebo měsíčně) a zálohy se ukládají přímo do databáze BRAIN2. Pokud se musí provést obnova přístroje ze zálohy, lze snadno vybrat tu správnou zálohu a nahrát ji zpět do přístroje.

Oblast použití

Automatické vytváření záloh (denní, týdenní, měsíční) pro kontrolní váhy a váhové systémy pro cenové označování Bizerba

Hlavní body:

 • Vytvoření centrálních záloh přístroje přímo na přístroji
 • Odpadá komplikované hledání a připravování záloh, protože se zálohy ukládají centrálně do databáze.
 • Záloha přístroje A se dá nahrát do identického přístroje B.
 • Snížení času potřebného pro instalaci
 • Obnovení nahráním zálohy
 • Audit Trail (kdo nahrál zálohu, která vedla k obnovení)

Obrázky výrobků a technické informace se mohou lišit a příp. nemusí být dostupné ve vaší zemi.

Kdo nahrál poslední zálohu?

Aplikace BRAIN2 jsou chráněny uživatelským jménem a heslem. Žádné nepovolané osoby tak nemohou zálohu odcizit ani nahrát do přístroje. Aplikace BRAIN2 dále zaznamenává, kdo nahrál poslední zálohu.

Počítač a procesor Procesor Multi-Core s 2 GHz
(doporučujeme Intel i5, i7, i9 nebo Xeon CPU nebo kompatibilní AMD CPU).

Ethernet, doporučujeme 1000 Mbitů
Displej Monitor s rozlišením 1024 x 768 nebo lepším
Hlavní paměť Pracovní paměť 12 GB, doporučujeme 20 GB (když používáte terminálový server, na kterém běží klient, server a databáze na jednom hardwaru, doporučujeme 32 GB RAM)
Pevný disk Volná kapacita pevného disku asi 2 GB
Jazyky Němčina, angličtina, francouzština, italština, španělština, ruština, čeština, maďarštin, polština, slovenština, slovinština, nizozemština, portugalština, čínština zjednodušená, řečtina
Podporované
operační systémy
 • Microsoft Windows Server 2019 Edition
 • Microsoft Windows Server 2012 R2 Edition
 • Microsoft Windows Server 2012 x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2016 Edition
 • Microsoft Windows 10 Pro/ Enterprise x32/x64 Edition od verze 1607

Podporované database
 • Microsoft Windows SQL Server 2012 11.0 SP1 (také Expres)* (používá se u nápovědy instalace pro operační systémy s 32 bity)
 • Microsoft Windows SQL Server 2014 12.0 (také Expres)*
 • Microsoft Windows SQL Server 2016 13.0 (také Expres)*
 • Microsoft Windows SQL Server 2017 14.0 (také Expres)*
 • Microsoft Windows SQL Server 2019 15.0 (používá se u nápovědy instalace pro operační systémy s 64 bity. Kromě Windows Server 2012)


také verze Express těchto verzí*
* Omezení ve verzi Expres. (1 CPU, 1 GB RAM, databáze 4 GB do maximálně 10 GB) U menších instalací je možné instalovat na klientovi BRAIN2 a SQL Expres Server.
Další informace Skutečné požadavky a funkčnost výrobku závisí na konfiguraci Vašeho systému a Vašem operačním systému. Pro určité prvky je nutné spojení se sítí. Pro komunikaci s přístroji Bizerba je nutný software _connect.BRAIN.

Stahování

Potřebujete více informací nebo chcete zažádat o cenovou nabídku?

 

Těšíme se na vaši žádost

/

Souhlasím se zpracováním osobních údajů.

Sladěné produkty