RetailApp CustomIngredient

Váš zákazník si vybírá, vy jste „skladatelem“ chutného občerstvení: S pomocí RetailApp CustomIngredient můžete kombinovat různé přísady na pizzu nebo obložené sendviče nebo si můžete navrhnout vlastní ovocný nápoj.

RetailApp CustomIngredient se objeví automaticky při vyvolání zboží CustomIngredient. Intuitivní menu umožňuje přísady různě kombinovat a stanovovat ceny jednotlivých přísad. Menu také poskytuje uživateli aktivní podporu při procesu prodeje, protože obsahuje předdefinované procesní kroky a nabídky různých kombinací. CustomIngredient pro individuální složení produktu dle přání zákazníka.

Hlavní body:

 

Funkčnost

  • Stanovení možností výběru a procesních kroků pro zboží CustomIngredient
  • Libovolně definovatelné pořadí a kombinace procesních kroků
  • Je možná tvorba cen u jednotlivých přísad
  • Sestavení produktů dle procesu krok za krokem

 

Využití

  • Jednoduché sestavení produktu
  • Intuitivní menu obsluhy
  • Podpora prodeje díky aktivním dodatečným prodejům

Obrázky výrobků a technické informace se mohou lišit a příp. nemusí být dostupné ve vaší zemi.

Stahování

Potřebujete více informací nebo chcete zažádat o cenovou nabídku?

 

Těšíme se na vaši žádost

/

Souhlasím se zpracováním osobních údajů.