RetailApp EasyTracing

Jednoduchá správa dat původu: Propojte s aplikací RetailApp EasyTracing jedno nebo více čísel šarže s prodejními položkami.

Aplikace RetailApp EasyTracing umožňuje správu různých čísel šarže k jedné položce. Data mohou být předem předána váze přes host systémy, případně mohou být upravena přímo na váze prostřednictvím skenování. Pokud je u prodejní položky k dispozici číslo šarže, potom bude automaticky registrováno. U více čísel šarže může být zvoleno odpovídající číslo ze seznamu voleb. Rychlý a efektivní management dat původu prostřednictvím EasyTracing.

Hlavní body:

 

Funkčnost

  • Zabezpečení pomocí host systému (Databáze RetailPowerScale) nebo správa čísel šarže přímo na váze (Databáze RetailApp)
  • Propojení jednoho jediného čísla šarže pro automatickou registraci v prodejním procesu
  • Automatické zobrazení seznamu voleb při propojení více čísel šarže s položkou

 

Využití

  • Rychlá a jednoduchá správa více čísel šarže přímo na váze
  • Automatická registrace čísel šarže k výprodejové položce pro zaručenou dohledatelnost

Obrázky výrobků a technické informace se mohou lišit a příp. nemusí být dostupné ve vaší zemi.

Požádejte o cenovou nabídku

Potřebujete více informací nebo chcete zažádat o cenovou nabídku?

 

Těšíme se na vaši žádost

 

Požádejte o cenovou nabídku