RetailApp IngredientManager

RetailApp IngredientManager sestává ze dvou licenčních dílců, které lze použít společně nebo jednotlivě: AllergenManager a IngredientFinder.

Novinky

 • RetailApp - nová architektura:
  • Expedice standardně v němčině, angličtině, francouzštině, španělštině a italštině
  • Konfigurace přes povrch web pro zpracování na váze nebo remote
  • Integrace v ScaleBacup a monitorování
  • Deinstalační proces
 • Funkce vyhledávání IngredientFinder se dá předem vyřadit podle skupin zboží
 • Texty přísad nyní také rozpoznatelné během textu artiklu


Obrázky výrobků a technické informace se mohou lišit a příp. nemusí být dostupné ve vaší zemi.

AllergenManager

 

V souladu se zákonnými požadavky: Pomocí RetailApp IngredientManager rychle a snadno označíte alergenní látky ve Vašich seznamech přísad.

 

 

AllergenManager splňuje zákonné ustanovení o označování alergenů. Všechny alergeny jsou jednorázově označeny jako klíčová slova. Poté RetailApp automaticky převezme označování dle definovaného zadání formátování. Pokud má být přidáno nové zboží nebo mají být provedeny změny v seznamu, AllergenManager zajistí správné označení alergenů. Zákazníkovi můžete ještě lépe poradit při prodeji - AllergenManager také umožňuje alergeny obsažené ve zboží zobrazit na straně zákazníka a tuto informaci navíc na zboží natisknout. Alergeny zjištěné pomocí AllergenManager.

Funkčnost Využití

 • Označení alergenů v textech s přísadami pomocí definovaných klíčových slov
 • Nastavitelné formátování alergenních látek
 • Zobrazení alergenů na straně zákazníka
 • Vytištění informace o alergenech je možné při prodeji

 • Splnění zákonných požadavků k označování alergenů
 • Rozsáhlé informace pro zákazníka, již při zapnutí zboží na váze
 • Pouze jednorázové ošetření klíčových slov, změny jsou označeny automaticky pomocí RetailApp.

IngredientFinder

Vyšší potřeba informací o výrobku: Díky RetailApp IngredientManager získáte přehled a poskytnete svým zákazníkům dobrý pocit, že jsou podrobně informováni.

 

Poradenství ohledně alergenů jsou stále důležitější – v této oblasti poskytuje IngredientFinder cennou podporu. RetailApp poskytuje optimální poradenství také u mnoha výrobků, alergenů a přísad. Určitým typem vyhledávání lze najít veškeré výrobky, které obsahují určité alergeny. Správa kritérií vyhledávání je možná pomocí definování klíčových slov a lze ji libovolně rozšířit i mimo oblast alergenů. IngredientFinder podpouje personál obsluhy ve všech otázkách k obsaženým látkám jednotlivých výrobků.

 

Funkčnost Využití

 • zobrazení výrobků, které neobsahují vybrané alergeny
 • podpora vícečetného výběru kritérií vyhledávání
 • možné rozšíření prostřednictvím kritérií vyhledávání
 • předfiltrace seznamu výsledků volbou skupin zboží
 • podpora personálu obsluhy při poradenství zákazníkům

 • podpora vícečetného výběru kritérií vyhledávání
 • vyhledávání podporované systémem vyloučí chybné informace
 • možné využití jako zákaznického terminálu k vlastnímu informování se

Stahování

Potřebujete více informací nebo chcete zažádat o cenovou nabídku?

 

Těšíme se na vaši žádost

/

Souhlasím se zpracováním osobních údajů.