RetailApp OperatorLogin

Snadné přihlašování prodavačů: Volte pomocí RetailApp OperatorLogin různé druhy přihlašování prodavačů jako altermativu ke standardnímu přihlašování v softwaru RetailPowerScale.

RetailApp OperatorLogin umožňuje přihlásit na váze správného prodavače pomocí jmenného seznamu nebo prostřednictvím zadání až osmimístného osobního čísla. RetailApp se automaticky spustí, jakmile je zapotřebí informace o přihlášení. Vyvarujte se v budoucnosti chybných přihlášení pomocí OperatorLogin.

Hlavní body:

 

Funkčnost

  • Tři různé přihlašovací postupy:
    • Přihlášení přes přehled prodavačů se jmenným seznamem
    • Přihlášení přes přehled prodavačů a osobní číslo
    • Přihlášení přes osobní číslo

 

Využití

  • Jednoduché přihlášení a odhlášení prostřednictvím známého osobního čísla, bez přídavného čísla prodavače
  • Zabránění chybným přihlášením

 

Obrázky výrobků a technické informace se mohou lišit a příp. nemusí být dostupné ve vaší zemi.

Stahování

Potřebujete více informací nebo chcete zažádat o cenovou nabídku?

 

Těšíme se na vaši žádost

/

Souhlasím se zpracováním osobních údajů.