RetailApp PaperNearEnd

Zkoncujte s koncem papíru: Zabraňte prázdným etiketovým rolím na vahách, především v nehlídaných samoobslužných prostorech, pomocí systému včasné výstrahy aplikace Retail App PaperNearEnd.

Aplikace RetailApp PaperNearEnd vizualizuje konec etiket na vahách aktivací USB kontrolky. Aplikace RetailApp varuje již před koncem etikety po dosažení individuálně konfigurovatelné prahové hodnoty. V závislosti na stavu konce papíru se aktivuje blikající nebo trvale svítící signál. Kontrolka PaperNearEnd může být aktivivována jednou jedinou vahou nebo definovanou skupinou vah. Vyšší dostupnost samoobslužných vah díky funkci PaperNearEnd.

Hlavní body:

 

Funkčnost

  • Napojení USB kontrolky pro vizuální signály
  • Systém včasné výstrahy již před koncem etikety - výstražný práh je konfigurovatelný
  • Vizuální signalizace konce papíru

 

Využití

  • Možné varování již před koncem papíru
  • Vyšší dostupnost vah
  • Zvýšení spokojenosti zákazníků zkrácením čekání u samoobslužných vah

Obrázky výrobků a technické informace se mohou lišit a příp. nemusí být dostupné ve vaší zemi.

Stahování

Potřebujete více informací nebo chcete zažádat o cenovou nabídku?

 

Těšíme se na vaši žádost

/

Souhlasím se zpracováním osobních údajů.