Všechno po ruce se svým osobním zákaznickým portálem

Vaše přizpůsobená osobní stránka portálu nabízí dvacetčtyři hodin denně jasné a přehledné informace, služby a možnosti kontaktu – pro maximálně efektivní a spolehlivý provoz vašeho zařízení Bizerba. Vy a vaši pracovníci se vždy připojí pomocí osobních přístupových údajů. Při spuštění máte bezplatně k dispozici použitelný zákaznický portál nejprve v němčině a angličtině.

Zákaznický portál Bizerba: Podrobné informace o vašem individuálním řešení, servisu a kontaktu Bizerba – pro nejlepší efektivitu a spolehlivý provoz

Co nejlepší podpora a informace: Vaše přidaná hodnota se zákaznickým portálem Bizerba

Návody a dokumentace

Informace z návodů a dokumentace

 

Najdete obsáhlé informace, například návody k obsluze ke všem svým produktům Bizerba. Díky komfortnímu vyhledávání získáte jednoduše požadovanou informaci.

Kontakt

Rychlá pomoc díky přímému kontaktu s firmou Bizerba

 

Rychle a jednoduše navážete kontakt se svými partnery.

Nápověda

Optimální podpora na všech komunikačních kanálech

 

Využijte naši podporu při řešení problému.