Bezpečnostní informace Bizerba

Téma bezpečnostní informace nabývá stále většího významu - společnost Bizerba je bere velmi vážně. Jsme si vědomi toho, že v digitalizovaném světě nelze dosáhnout vysokých standardů, které klademe na kvalitu našich produktů, bez stejně vysokých nároků na bezpečnostní schopnosti našich produktů.

 

Proto jsme zakotvili a zveřejnili velký počet bezpečnostních opatření v našich IT procesech a ve vývojových procesech našich produktů Bezpečnostní pokyny pro ověřené bezpečnostní mezery, které se přímo týkají produktů společnosti Bizerba a vyžadují aktualizace softwaru nebo další akce:

 

Máte dotazy, připomínky nebo potřebujete další informace? Kontaktujte nás , těšíme se na vaši poptávku

 

Bezpečnostní opatření

Správa záplat a slabých míst

Společnost Bizerba neustále usiluje o to, aby byly všechny produkty a software při dodání bez maléru nebo jiných slabých míst. Proto pracujeme s definovanými bezpečnostními procesy. Pravidelně zadáváme bezpečnostní a penetrační testy, které provádějí externí nezávislí odborníci. Kromě toho provádíme vlastní kontroly zranitelnosti a analýzy hrozeb na našich produktech - to vše s cílem výrazně snížit riziko možného ohrožení našich produktů nebo softwaru.

Bezpečná základní konfigurace

V rámci vývoje produktů zohledňuje společnost Bizerba základní principy "Standardní ochrana soukromí" a "Bezpečnost v návrhu a ve standardním nastavení". Naše produkty v tomto ohledu trvale zdokonalujeme a vyvíjíme.

Ověřování a autorizace

Vyvíjíme naše systémy a produkty na základě analýzy hrozeb. Bezpečnostní koncepce našich produktů předpokládá, že hrozbám čelíme vhodným ověřováním, autorizací nebo jinými bezpečnostními opatřeními s ohledem na použitelnost.

Malware a spyware (důvěryhodnost)

Společnost Bizerba trvale usiluje o to, aby byly produkty při dodání bez jakéhokoli škodlivého softwaru. Kromě toho naši zákazníci samozřejmě mohou s našimi produkty ve vhodných systémech používat vhodný bezpečnostní software.

 

Když je plánované místo použití produktů Bizerba umístěno v síti provozovatele, je třeba přijmout vhodná opatření proti útokům, jako jsou například útoky (D)Dos na straně provozovatele.

Procesy pro zajištění kvality softwaru

Společnost Bizerba dodržuje procesy pro bezpečný vývoj softwaru a neustále je vyvíjí v rámci procesu trvalého zlepšování. Tento postup obsahuje použití směrnic pro programování a návrhy.

Tým rychlého nasazení: Hlášení podezřelých případů

Jako kontaktní prostředek v případě podezření na ohrožení produktů Bizerba je již více než 5 let k dispozici zkušený tým rychlého nasazení, který usměrňuje bezpečnostní rizika a koordinuje hledání řešení.

 

Kontaktujte nás

Bezpečnostní pokyny pro ověřené bezpečnostní mezery

 

Bezpečnostní tým Bizerba zveřejňuje bezpečnostní pokyny pro ověřené bezpečnostní mezery, které se týkají přímo produktů Bizerba a vyžadují aktualizace softwaru nebo další akce. Bizerba zveřejňuje potřebné bezpečnostní informace pro podporu zvládnutí bezpečnostních rizik a udržování ochrany systému. Tímto způsobem můžete vyhodnotit účinky bezpečnostního slabého místa a v případě potřeby zavést protiopatření. Kontaktujte nás pro další dotazy nebo upozornění.

Security ID Document Title CVSS Score Products Last Update Stahování
BIZERBA-SA-2022-0001 Vulnerability in third-party component of iS30/iS50 10.0 iS30, iS50 17.1.2022 PDF
BIZERBA-SA-2021-0003 Vulnerability in Apache Log4j 10.0 Various products 13.1.2022 PDF
BIZERBA-SA-2021-0002 1 vulnerability in BRAIN2 6.6 BRAIN2 23.7.2021 PDF
BIZERBA-SA-2021-0001 3 vulnerabilities in BRAIN2 5.1, 6.1, 8.8 BRAIN2 20.5.2021 PDF

Kontaktujte nás

 

Máte dotazy nebo potřebujete další informace? Kontaktujte nás, těšíme se na vaši poptávku.

/
/

Souhlasím s tím, aby společnost Bizerba SE & Co. KG používala mé osobní údaje z tohoto kontaktu (především jméno, název firmy, adresu, e-mailovou adresu) ke komunikaci v příslušných záležitostech, zejména s tím, aby je ukládala a mohla je předat příslušným místům v rámci skupiny Bizerba-Gruppe nebo smluvním partnerům společnosti Bizerba SE & Co. KG. Předání provádíme pouze za předpokladu, že je to nutné ke zpracování Vašeho požadavku.

Kdykoli mohu odvolat svůj souhlas.

Ochranu vašich osobních údajů bereme opravdu vážně, to platí i pro ukládání, zpracování a předávání osobních údajů. Podrobnosti najdete v prohlášení o ochraně osobních údajů . Použití vašich zde uvedených osobních údajů nebo požadavků nebo jejich předání třetím subjektům je provedeno pouze na základě legislativních ustanovení a na základě požadavku míst, která jsme oprávněni informovat na základě právních povinností.