Zajištění kvality a shody

Jsme kompetentní partner v tématu řízení kvality, bezpečnosti a shody – také u hardwaru třetích dodavatelů. Naše expertízy sahají od služeb a poradenství až po kalibraci a správu cejchování a profesionální zkoušky elektromagnetické kompatibility a elektrické bezpečnosti v naší akreditované zkušební laboratoři DAkkS .

O vysoce přesné vážení se stará kalibrační servis společnosti Bizerba.

Naše služby ke kalibraci

 

Naši experti dodají na přání kompletní servis a odborně vám poradí ve všech otázkách – také mezinárodně. Pravidelná kalibrace zajistí bezpečné výrobní procesy a minimalizuje počet zmetků. Čím kratší jsou cykly kalibrace, tím lépe lze sledovat průběh výroby, když dojde k problémům s chybným vážením.

 

 • Přehled a poradenství: Obsáhlé poradenství k závazným vydáním specifickým podle státu.
 • Poradenství k postupům: Podpoříme vás při rozhodnutí, který postup je pro vás nejvhodnější.
 • Sledování Sledujeme vaše termíny kalibrace a převezmeme správu a provedení příslušného postupu.
 • Kalibrace podle ISO 9000:2015 : Kontrola vaší váhy s prohlášením o shodě splňuje většinou požadavky pro zpětnou vazbu.
 • Akreditovaná kalibrace - DAkkS: Obzvlášť důležité pro analytické a přesné váhy a pro váhy s vysokým zatížením ve výrobě nebo výzkumu.

 

Vaše výhody

 

 • Bezpečné výrobní procesy minimalizují počet zmetků
 • Pravidelnou kalibrací lze při reklamacích ohraničit šarži, ve které došlo k chybnému vážení

Naše služby ke správě cejchování

 

Naši experti vás podpoří při správě cejchování a celého vašeho portfolia vah včetně vah od třetích výrobců. Kontrolujeme cykly cejchování, připravíme váhy na cejchování a doprovodíme na místě cejchovacího úředníka.

 

Vaše výhody

 

 • Spolehlivá shoda se zákonnými požadavky.
 • Společnost Bizerba vás spolehlivě zbaví zátěže s úkoly a získáte více času pro své základní podnikání.

Naše služby ve zkušební laboratoři

 

Naše akreditovaná zkušební laboratoř DAkkS je od roku 1991 zavedena jako nezávislá laboratoř v rámci skupiny podniků Bizerba. Je akreditovaná prostřednictvím DAkkS podle normy DIN EN ISO/IEC 17025. Naše zařízení kontrolujeme podle platných směrnic a norem, jestli vyhovují shodě. Jako laboratoř výrobce jsme tímto způsobem důležitá součást zajištění kvality. Vystavujeme uznávané protokoly o zkoušce k elektromagnetické kompatibilitě a bezpečnosti zařízení a podporujeme tak naše prohlášení o shodě k dodržování shody CE. Jako uznávaní poskytovatelé služeb pro produkty jiných podniků mohou u nás nechat zkontrolovat své produkty také třetí výrobci.

 

 • Zkouška elektromagnetické kompatibility: Zkoušíme odolnost proti rušení podle aktuálních norem EN pro splnění požadavků ze směrnice EMC 2014/30/EU
 • Individuální zkoušky podle požadavků zákazníků jsou možné
 • Test elektrické bezpečnosti podle směrnice týkající se dodávání elektrických zařízení určených pro používání v určitých mezích napětí 2014/35/EU
 • Vyhodnocení bezpečnosti zařízení podle požadavků směrnice o strojních zařízeních 2006/42/ES
 • Provedení zkoušek typu krytí na skříních podle normy DIN EN 60529 (není akreditovanou zkouškou).

Stáhněte si nyní aktuální osvědčení o akreditaci.

 

Vaše výhody

 

 • Profesionální zkouška našich zařízení přímo ve společnosti Bizerba
 • Akreditované zkoušky podle aktuálních norem s potřebnými technickými dokumenty pro vaše řízení kvality
 • Díky mezinárodním znalostem společnosti Bizerba zákonných předpisů jsou produkty již od fáze vývoje konstruovány tak, aby s nimi byly ve shodě
 • Zkoušky shody pro nejrůznější skupiny produktů

 

Podrobnější informace k našim službám obdržíte v osobním poradenství .

Kontaktujte nás

 

Máte dotazy ke kalibraci, správě cejchování a naší zkušební laboratoři nebo si chcete sjednat termín poradenství? Kontaktujte nás, těšíme se na vaši poptávku.

/

Souhlasím se zpracováním osobních údajů.