Dle ISO

Když se váhy používají ve výrobě nebo výzkumu jako kontrolní zařízení, musejí vykazovat maximální přesnost. To platí jako pro analytické a přesné váhy, tak pro váhy s vysokým zatížením. Proto je nutná pravidelná kalibrace. Během ní se kontroluje, zda váha dodržuje stanovené hodnoty. Pokud váha v těchto testech obstojí, potom společnost obdrží zkušební certifikát dle ISO 9000:2008, který měření dokládá.

Tak nás naleznete:

Česká republika

Bizerba Czech & Slovakia s.r.o.

Obchodní 126

251 01 Čestlice


Tel.: +420 23 3379697

Fax: +420 23 3381573

E-mail: servis@bizerba.cz

 

Mezinárodní servisní kontakt