Údržba

Mnoha technickým problémům se dá předejít, pokud je přístroj pravidelně kontrolován. Jeho životnost a doba funkčnosti se prodlouží, čím důkladněji se o něj pečuje.

Koncepce údržby

Individuální koncepce, které se zakládají na dlouhodobě zjišťovaných hodnotách, se starají o vyšší použitelnost. více

Díly podléhající opotřebení, příslušenství, čistící prostředky a prostředky pro údržbu

Investice by se měly chránit. V tom Vám pomůže naše propracované portfolio dílů podléhajících opotřebení, příslušenství, čisticích prostředků a prostředků pro údržbu. více

Péče o software

Péče o software zahrnuje přizpůsobení, aktualizaci a optimalizaci našich softwarových produktů měnícím se požadavkům a okolním podmínkám.

Kalibrace

Čím vyšší je přesnost měření, tím bezvadněji probíhá výroba a tím větší bude důvěra zákazníků ve Vaše výrobky. Bizerba za Vás převezme i správu termínů kalibrace. více

Management cejchování

Od sledování termínů cejchování až po doprovod u cejchování - My máme nejen přehled o celosvětově platných předpisech o cejchování, ale můžeme Vám i poradit ohledně požadavků a provést příslušné služby. více

Služby broušení

Bizerba je Váš kompetentní partner v oblasti technologie a služeb broušení. Oslovte nás.

Školení o údržbě

Údržba je důležitým faktorem přidané hodnoty. Pomáhá šetřit náklady a zásadně tím přispívá k obchodnímu úspěchu. Pomůžeme Vám toto realizovat i ve Vašem podniku. více

Údržba Bizerba

Tak nás naleznete:

Česká republika

Bizerba Czech & Slovakia s.r.o.

Obchodní 126

251 01 Čestlice


Tel.: +420 23 3379697

Fax: +420 23 3381573

E-mail: servis@bizerba.cz

 

Mezinárodní servisní kontakt