Služby Elektrické bezpečnostní požadavky

Zkoušky shody podle směrnice EU o strojích a směrnice o zařízeních nízkého napětí (pro označení CE) a rovněž podle německého Zákona o bezpečnosti přístrojů provádíme u následujících skupin produktů

  • Elektrické měřící, řídicí a regulační a laboratorní přístroje
  • Zařízení informační technologie/kancelářské stroje
  • Elektronické přístroje napájené ze sítě a jejich příslušenství pro domácí použití
  • Stroje a příslušné řídicí jednotky

 

Pro stupeň krytí skříní máme k dispozici příslušná zkušební zařízení a můžeme zkoušky provést podle DIN EN 60529 (neakreditovaná zkouška).

 

Naše akreditace se vztahuje k následujícím normám

Směrnice o strojních zařízeních

DIN EN 60204-1 Bezpečnost strojů: Elektrické vybavení strojů,
část 1: Všeobecná ustanovení

Směrnice pro nízkonapěťová zařízení

DIN EN 60950-1 Bezpečnost zařízení informační technologie
DIN EN 61010-1 Bezpečnostní ustanovení pro elektrické měřicí,
řídicí, regulační a laboratorní přístroje
část 1: Všeobecné požadavky
DIN EN 60335-1 Bezpečnost elektrických zařízení pro domácí použití
a podobné účely
část 1: Všeobecné požadavky
DIN EN 60335-2-64 Bezpečnost elektrických zařízení pro domácí použití
a podobné účely
část 2: Zvláštní požadavky pro elektrické
kuchyňské přístroje pro průmyslové použití

Stupeň krytí skříní IP-kód

DIN EN 60529 Pro stupeň krytí skříní máme k dispozici příslušná zkušební zařízení a můžeme provést zkoušky podle DIN EN 60529 (neakreditovaná zkouška).

IP 1X až 6X (pevná cizí tělesa, prach)
IP X1 až X9 (voda)

Client Test Data Program

Zkušební laboratoř Bizerba je uznána schvalovacím orgánem USA od roku 1997 v rámci „Client Test Data Program“.

 

Zákaznický servis pro severoamerická povolení

  • Všeobecné informace o severoamerických osvědčeních.
  • Zkoušky podle severoamerických předpisů UL 60950
  • Individuální poradenství zákazníkům

Kategorie

  • Electric Scales (TUTT)
  • Office Appliances and Business Equipment (QAOT)
  • Information Technology Equipment (NWGQ)