Služby z hlediska elektromagnetické kompatibility

Zkoušky (odolnost a vyzařování) podle

 

  • evropských harmonizovaných EN-norem (zkoušky shody kvůli označení CE)
  • Jiné národní a mezinárodní normy a předpisy, např. IEC, CISPR, NAMUR, OIML
  • Specifické požadavky zákazníků

Zkoušky shody provádíme především u následujících skupin produktů

 

  • Měřící, řídicí a regulační zařízení pro průmyslové a vědecké použití
  • IT přístroje a jiná zařízení informačních technologií (ITE)
  • Elektrické domácí spotřebiče, ruční elektrické nářadí a podobné elektrospotřebiče

 

Naše akreditace se vztahuje k následujícím normám:

Odolnost proti rušení

DIN EN 61000-6-1 Elektromagnetická kompatibilita
část 6-1: Kmenová norma; odolnost pro domácnost, obchodní a průmyslové oblasti i malé podniky
DIN EN 61000-6-2 Elektromagnetická kompatibilita
část 6-2: Kmenové normy; odolnost pro oblast průmyslu
DIN EN 55014-2 Požadavky elektromagnetické kompatibility domácích spotřebičů, elektrického nářadí a podobných elektrospotřebičů
DIN EN 55024 Zařízení informační technologie
vlastnosti odolnosti – mezní hodnoty a zkušební postupy
DIN EN 61326 Elektrické měřící, řídicí, regulační a laboratorní přístroje - požadavky elektromagnetické kompatibility

Vyzařování

DIN EN 61000-6-3 Elektromagnetická kompatibilita
část 6-3: Kmenové normy; Kmenová norma vyzařování; domácnosti, obchodní a průmyslové oblasti i malé podniky
DIN EN 61000-6-4 Elektromagnetická kompatibilita
kmenová norma vyzařování
část 2: Oblast průmyslu
DIN EN 55011 Průmyslové, vědecké a lékařské vysokofrekvenční přístroje (přístroje ISM) rádiová rušení - mezní hodnoty a měřicí postup
DIN EN 55014-1 Požadavky elektromagnetické kompatibility domácích spotřebičů, elektrického nářadí a podobných elektrospotřebičů
DIN EN 55032 Elektromagnetická kompatibilita multimediálních zařízení - Požadavky na emisi
DIN EN 61000-3-2 Elektromagnetická kompatibilita
část 3-2: Mezní hodnoty - mezní hodnoty pro harmonické proudy
(vstupní proud přístroje <= 16 A na vodič)
DIN EN 61000-3-3 Elektromagnetická kompatibilita
část 3-3: Mezní hodnoty; omezení změn proudu, kolísání proudu a záblesků ve veřejných sítích nízkého napětí pro přístroje s jmenovitým proudem <= 16 A na vodič, které nepodléhají zvláštním podmínkám připojení