Zajištěná důvěra celé řady

Zkušební laboratoř Bizerba je od roku 1991 zavedena jako nezávislá laboratoř v rámci skupiny podniků Bizerba. S akreditací podle DIN EN ISO/IEC 17025 přes německé akreditační místo DAkkS (Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH) provádí zkušební laboratoř zkoušky podle národních i mezinárodních norem a směrnic.

Zkušební laboratoře

Jejich kompetence zahrnují zkoušky v oblastech elektrické bezpečnosti podle nízkonapěťové směrnice 2014/35/EU, bezpečnosti strojů podle směrnice o strojích 2006/42/ES i elektromagnetické kompatibility podle směrnice 2014/30/EU. Toto umožňuje jak normativní provádění zkoušky, tak vystavení schválených zpráv o zkoušce a prohlášení o shodě ohledně dodržování shody CE a bezpečnosti přístrojů.

 

Celé vybavení bude používáno pro přijímací zkoušky a měření vlastních výrobků související s vývojem. Kromě toho se zkušební laboratoř etablovala již delší dobu jako nezávislý poskytovatel zkušebních služeb pro výrobky jiných podniků.