Optimální ergonomie a bezpečnost práce – také v Ex zónách

Zabránění pracovním úrazům, ochrana zdraví zaměstnanců

Také v době digitalizace a automatizace jsou motivované zaměstnankyně a zaměstnanci ten nejcennější kapitál podniku. Účinná prevence úrazů a nejlepší ergonomie mají proto při vývoji našich řešení pro plnění nejvyšší prioritu. Pro optimální bezpečnost práce se také starají řešení pro plnění od společnosti Bizerba přímo při zpracování kritických kapalin také v Ex zónách.

Nejlepší ergonomie – pro zdravé, motivované zaměstnance

Pro snížení tělesného zatížení svých zaměstnanců pomáhá zvýšení jejich spokojenosti, motivace a pracovní schopnosti. Naše zařízení se přizpůsobí požadavkům vašich výrobních linek a současně pomohou optimalizovat ergonomii průběhu pohybů obsluhy. Důkladně promyšlené pracovní procesy zabraňují každému zvedání prostřednictvím osob – samotné ventily lze snadno čistit bez námahy při zvedání.

Maximální bezpečnost ve všech procesních krocích

Snížíte nebezpečí poranění při plnicích procesech pomocí použitelných a automatizovaných bezpečnostních vlastností. Tyto vlastnosti zajišťují nejen snížení potenciálu pro nehodu, ale pomáhají také při zabránění chybné obsluhy – například zablokováním ventilu, ochranou proti kolizi nebo automatickým vypnutím procesů pro zabránění poškození zařízení.

 

Integrované bezpečnostní kontroly vás podporují při minimalizaci zmetků a plýtvání zbožím, které souvisejí s procesem. Křížová kontaminace je u našich zařízení téměř vyloučena, protože díky námi použité měřicí technologie na základě vážení místo objemu plněný produkt přichází do styku výhradně s ventilem. A to lze rychle a jednoduše kompletně vyměnit a externě vyčistit.

Odolný v ochranných atmosférách, u speciálních hygienických požadavků a kritických kapalin

Požadavky při použití v oblasti ohrožené výbuchem jsou vysoké. Naši zkušení experti pro mezinárodní předpisy pro výbušné prostředí vám poradí se znalostí věci. Společně najdeme vhodné řešení, které samostatně splňuje nejvyšší standardy – jednoduše použitelné a s vlastní bezpečností proti poruchám v ochranné atmosféře nebo v hygienické oblasti.

Kompaktní vědomosti k bezpečnosti a zdraví na pracovišti v našem informačním dokumentu (white paper)

 

Bezpečnost práce při plnění

 

 

Můžete zjistit, jak zvýšíte s řešením pro plnění od společnosti Bizerba bezpečnost výroby a ochráníte své zaměstnance – promluvte si s našimi experty

Souhlasím s tím, aby společnost Bizerba SE & Co. KG používala mé osobní údaje z tohoto kontaktu (především jméno, název firmy, adresu, e-mailovou adresu) ke komunikaci v příslušných záležitostech, zejména s tím, aby je ukládala a mohla je předat příslušným místům v rámci skupiny Bizerba-Gruppe nebo smluvním partnerům společnosti Bizerba SE & Co. KG. Předání provádíme pouze za předpokladu, že je to nutné ke zpracování Vašeho požadavku.

Svůj souhlas mohu kdykoliv odvolat.

Ochranu vašich osobních údajů bereme opravdu vážně, to platí i pro ukládání, zpracování a předávání osobních údajů. Podrobnosti najdete v našem prohlášení o ochraně osobních údajů. Použití vašich zde uvedených osobních údajů nebo požadavků nebo jejich předání třetím subjektům je provedeno pouze na základě legislativních ustanovení a na základě požadavku míst, která jsme oprávněni informovat na základě právních povinností.