Vaše univerzální řešení bez starostí z jednoho zdroje

Vaše požadavky v ohnisku našeho vývoje

Nároky a komplexnost zákonných požadavků a předpisů stále stoupají – a současně očekávání v produktivitě, flexibilitě a kvalitě produktu. Zajistěte si bez větších nákladů zpětnou sledovatelnost svých produktů. Spolehněte se na maximálně výkonné systémy s extrémně dlouhodobou kvalitou – investice do našich řešení pro plnění se bude dlouhá léta vyplácet.

Kvalita, které se trvale vyplatí

Dlouhodobá kvalita, minimalizace času prostojů a výpadků: Naše plnicí systémyjsou robustní a dlouhodobě spolehlivé – jak při normálním provozu nebo nejvyšším zatížení v drsném výrobním prostředí. Kvalitní produkty z vysoce kvalitní nerezové oceli s dodatečnou povrchovou vrstvou poskytují také pro plnění kritických produktů, jako například korozivních látek, vhodné odolné povrchy a materiály.

Úplně jednoduché splnění zákonných požadavků a předpisů

Postaráte se o své procesy, my o dodržení zákonných požadavků ve vaší výrobě. Sami nemusíte mít rozsáhlé expertní znalosti o současných úkolech a předpisech – spolehněte se na naše znalosti ve všech státech u předpisů o hotových baleních, plnění v Ex zónách, validace SVP (GMC) pro farmaceutický obor a mnoho dalších. Obdržíte plnicí zařízení, které vaše požadavky splní do puntíku.

Servis a podpora vždycky nablízku

Naše hustá mezinárodní sít je vám v případě potřeby kdykoli k dispozici – s příslušnou servisní smlouvou také jako 24/7. Naše koncepce servisu sahá od podpory zaměstnanců k rychlému odstranění poruch prostřednictvím servisní akce přímo na místě až k dálkovému servisu, u kterého naši experti vaše systémy na dálku opět uvedou do provozu – bez dlouhého čekání a nákladů na příjezd. Další plus pro vás: U systémů Bizerba podpora pro plnicí systém, váhu, vážní terminál a software přichází z jednoho zdroje.

Můžete zjistit, proč jste s řešením pro plnění od společnosti Bizerba vždy na bezpečné straně – promluvte si s našimi experty

Souhlasím s tím, aby společnost Bizerba SE & Co. KG používala mé osobní údaje z tohoto kontaktu (především jméno, název firmy, adresu, e-mailovou adresu) ke komunikaci v příslušných záležitostech, zejména s tím, aby je ukládala a mohla je předat příslušným místům v rámci skupiny Bizerba-Gruppe nebo smluvním partnerům společnosti Bizerba SE & Co. KG. Předání provádíme pouze za předpokladu, že je to nutné ke zpracování Vašeho požadavku.

Svůj souhlas mohu kdykoliv odvolat.

Ochranu vašich osobních údajů bereme opravdu vážně, to platí i pro ukládání, zpracování a předávání osobních údajů. Podrobnosti najdete v našem prohlášení o ochraně osobních údajů. Použití vašich zde uvedených osobních údajů nebo požadavků nebo jejich předání třetím subjektům je provedeno pouze na základě legislativních ustanovení a na základě požadavku míst, která jsme oprávněni informovat na základě právních povinností.