S multifunkčními inspekčními systémy k vyšší bezpečnosti potravin

V oblasti bezpečnosti potravin Německo vede. Už léta zajišťují výrobci spolehlivé řízení kvality podle mezinárodních standardů.

Testování potravin na přítomnost příměsí

Když odborníci hovoří o tom, že až deset procent obalů čerstvých potravin nesplňuje všechny požadavky na kvalitu, myslí tím zpravidla kosmetické či funkční vady. Například ohnutá etiketa, zvlněná obalová fólie nebo porušený roh s peel efektem.

Mrzuté pro prodejce je: Obsah je stejně čerstvý, jako u bezvadně zabalených výrobků, přesto zboží zůstává ležet v chladicím pultu. Typický případ, kdy se ukážou výhody moderních rentgenových a kamerových zkušebních systémů.

 

Etikety pod lupou: Kamerový systém Vision Bizerba

Bizerba má dlouholeté zkušenosti s inspekčními systémy a nabízí vedle klasických detektorů kovů i rentgenové skenery a kamerové systémy. Systém Vision Bizerba (BVS) je kamerový zkušební systém pro výrobce potravin, který umožňuje

  • provádět automatické kontroly svarových spojů,
  • rozpoznat netěsná místa a znečištění obalů,
  • zkontrolovat správné umístění etiket, správnost čárových kódů a datum minimální trvanlivosti
  • a pomocí automatického rozpoznání textu ověřit, zda jsou na všech etiketách správné informace.

Především rozpoznání chybných informací má pro výrobce zásadní význam. Mnohé výrobky se odlišují jen v nepatrných znacích, například druhu marinády. Pokud dojde při výrobě k záměně, může to mít závěžné následky například pro alergiky. Nesprávně označené výrobky jsou systémem BVS okamžitě rozpoznány a pomocí pneumatického pusheru vyřazeny z výrobního procesu.

 

Rentgenový skener pro kompletní přehled: spolehlivá detekce částeček skla, PVC a kamene

Detektory kovu jsou klasickou a nepostradatelnou součástí zajišťování kvality. Den co den jde o to, zabránit katastrofě: poranění koncového spotřebitele cizím tělesem v potravině. Tady však běžné detektory rychle naráží na své výkonnostní hranice - například pokud jde o vyhledávání kovových částic v hliníkových plechovkách nebo cizích těles z nekovových materiálů. Rentgenový skener XRE od firmy Bizerba umožňuje výrobcům detekovat ve výrobcích i PVC, dřevo a sklo.

 

Princip systému je relativně jednoduchý: Pod dopravní pás se namontuje rentgenová trubice. Paprsky dopadají na výrobek a jsou jednotlivými součástmi s různou intenzitou pohlcovány. Nad dopravním pásem se nachází detekční jednotka s vysokým rozlišením, která propuštěné záření přemění na elektrický signál. Pomocí vizualizačního softwaru nakonec vzniká digitální rentgenový snímek. Přípustná kovová tělesa – například hliníkové svorky na koncích salámů – lze přitom vyrušit.

 

Narozdíl od běžných detektorů kovu lze tedy pomocí rentgenového skeneru XRE detekovat i částečky skla, keramiky a kamene. Navíc lze identifikovat i všechny části, které na základě své hustoty, chemického složení nebo mechanických rozměrů pohlcují rentgenové záření jinak, než okolní výrobek.

 

Zařízení dosahuje kapacity až 600 balení za minutu, detekuje přitom trhliny a vzduchové bublinky a provádí dokonce i kontrolu úplnosti. Rychle se tak pozná, jestli je například v kartonu kompletní počet kelímků jogurtu.

Hygienické směrnice: BRC, IFS, EHEDG a HACCP

Hygiena hraje rozhodující roli

Bizerba se při navrhování nových zařízení řídí směrnicemi Hygienic Design. Výrobci potravin jsou tak připraveni s ohledem na veškeré mezinárodní certifikace, které jsou pro trvalé zalistování do prodeje čím dál více nepostradatelné – např. International Food Standard (IFS) nebo směrnice organizace British Retail Consortium (BRC).

Kromě toho se řídíme i směrnicemi nadace »European Hygienic Engineering and Design Group« (EHEDG), asociace složené z odborníků strojírenského a potravinářského průmyslu, výzkumných ústavů a zdravotních úřadů se sídlem ve Frankfurtu nad Mohanem. Toto nezávislé konsorcium vypracovává zásady pro hygienickou úpravu přístrojů a součástí k výrobě potravin.

Zařízení Bizerba zároveň odpovídají směrnicím systému „Hazard-Analysis-and-Critical-Control-Points“ (HACCP), který rovněž zaručuje bezpečnost spotřebitelů a potravin. Hygienický balíček EU z roku 2006 nařizuje, že v Unii se smí obchodovat pouze s potravinami, které splňují tyto směrnice HACCP. Výrobní podniky vyzývá k tomu, aby analyzovaly veškerá nebezpečí z hlediska bezpečnosti potravin a nepřetržitě monitorovaly kritické kontrolní body. Optické inspekční systémy pomáhají vytvořit přesné záznamy, které podporují verifikaci.