Integrace bezpečnosti potravin: Inspekční sytémy od firmy Bizerba

Bezpečnost produktu patří v potravinářském průmyslu k velice citlivým tématům. Pouze v Evropě dojde ročně k 3 000 zpětným svolávacím akcím kvůli znečištěným nebo chybně označeným produktům.

U postižených potravinářských výrobců takové situace způsobí značné ztráty času a zvýšení nákladů, nejen z pohledu vzniklých logistických nákladů: Musíte navíc znovu získat důvěru spotřebitelů a odstranit škody vzniklé na namáhavě získaném postavení na trhu. Inspekční systémy podporují potravinářské výrobce, aby se jednoduchým způsobem vyhnuli vadám kvality. Protože přezkoušení bezpečnosti potravin lze automaticky začlenit do dodavatelského řetězce. Digitální řešení zapojená v síti umožňují spolehlivé zajištění kvality a současně bezchybné zpětné dohledání kontaminovaných potravin. Cílem jsou bezpečné zabalené produkty, čistě a kvalitně nalepené etikety, které nesou čitelnou správnou informaci. Výrobci mohou produkty kontrolovat podle individuálně definovaných údajů a/nebo oficiálně povinných kritérií. Zákonné normy, jako jsou národní a mezinárodní normy – jako HACCP, IFS a BRC – lze bez problémů a spolehlivě splnit.

Znečištění potravin kovy, plasty, sklem, keramikou nebo organickými cizími předměty? Netěsné okraje svaru, chybně umístěné etikety, chybné údaje na etiketách? Pro nejrůznější požadavky kontroly jsou k dispozici inspekční technologie.

Detektor kovů rozpozná na základě elektromagnetických polí, když je v produktu cizí předmět. Technika čistě pro vyhledání kovů má smysl tehdy, lze-li vyloučit znečištění dalšími materiály ve výrobní lince.

K detektorům kovů

Rentgenový inspekční systém rozpozná na základě elektromagnetických vln, jestli je v produktu cizí předmět. Rozdíl mezi hustotou cizího předmětu a produktu je rozhodující pro to, jak snadno lze kontaminaci rozpoznat. Jestliže se ve výrobním provozu mohou jako nečistoty potenciálně vyskytovat vedle kovových cizích předmětů také například plasty, kameny, sklo nebo keramika, rentgenová technologie je k tomu velmi vhodná.

 

K rentgenovým kontrolním systémům

Podle potřeby inspekřní kamery kontrolují u produktů definované kvalitativní charakteristiky, okraje svaru a nečistoty a u obalů chybějící etikety. Kamerové obrázky jsou vyhodnocovány pomocí adaptivního softwaru. Řešení pro kontrolu etiket a vnějších závad.

 

K obrazovým kontrolním systémům