Udržitelná řešení v souladu s ekonomií, ekologií a společností

Bizerba se angažuje v iniciativě „Blue Competence“ VDMA (Asociace německých výrobců strojů a zařízení) a investuje nemalé prostředky do výzkumné činnosti, aby byla schopna vytvářet produkty a řešení ve smyslu udržitelnosti.

Iniciativa pro zkoncentrování know-how s cílem udržitelného využívání zdrojů a ochrany životního prostředí.

Odpovědnost za budoucnost

Blue Cometence je iniciativa udržitelnosti, která byla založena asociací VDMA. Odborné svazy i oborové organizace se propojují za účelem zkoncentrování zdrojů a know-how s ohledem na ochranu životního prostředí. K účastníkům iniciativy patří kolem 400 podniků, mezi nimi i Bizerba, které se ve svém strategickém zaměření hlásí k ekologii, ekologické uvědomělosti, energetické efektivitě a udržitelnosti.

 

Bizerba si je jako rodinná firma s více než 150letou tradicí vědoma své odpovědnosti s ohledem na přispívání k udržitelné budoucnosti. Témata jako celosvětový růst spotřeby energií, dopady změny klimatu, plýtvání s potravinami a hromady zbytečného odpadu se týkají nás všech. S naší angažovaností v iniciativě VDMA Blue Competence jdeme příkladem a investujeme zcela vědomě čas, peníze a energii do výzkumu, například za účelem optimalizace energetické efektivity našich produktů.

Úsporné nářezové stroje s inteligentním řízením motorů

Firma Bizerba nalezla na základě mnoholeté výzkumné činnosti způsob, jak výrazně snížit energetickou spotřebu nářezových strojů. Díky inteligentnímu řízení motorů poskytuje elektronika motoru přesně takový výkon, jaký je nutný ke krájení příslušného výrobku.

 

Pokud pracovník vloží výrobek, který se snadno krájí, registruje stroj příslušný odpor a dodá motoru nože nižší výkon. Teprve u výrobků, které se krájí těžko, rozvine motor naplno svůj točivý moment a najede na maximální výkon. Díky výkonu motoru, který je zaměřen na danou potřebu, potřebují tato zařízení ve srovnání s běžnými stroji v závislosti na zátěžovém profilu až o 45 procent méně elektrického proudu. V režimu stand-by nespotřebovávají vůbec žádný proud.

Výrazná redukce odpadu: etikety bez nosného pásu

I v oblasti etiket jde firma Bizerba cestou efektivity: U klasických výrobků je zapotřebí nosný pás ze silikonu, který etiketovač před vyznačením strhne. Přitom vzniká velké množství odpadu. Příklad: Výrobce, který na každé tiskárně v průměru 2000krát za rok vymění roli, vyprodukuje jednu tunu odpadu. Bizerba nabízí etikety Linerless, které jsou opatřeny povrchovou úpravou, takže je lze pevně vrstvit na sebe. Nosný pás je tak zbytečný. Tato technologie šetří zdroje a bude v budoucnu důležitou součástí udržitelných obalů.