Bizerba Digital Service: Condition-based maintenance

Se službou Condition-based maintenance aktivně zvýšíte dostupnost svých přístrojů nebo zařízení. Inteligentní servis je předstupněm preventivní údržby. V reálném čase zaznamenává data o stavu vašeho inteligentního řešení. Ideální k tomu, abyste včas jednali a snížili náklady na servis.

Bizerba Digital Service: Condition-based maintenance

Digitální a transparentní kontrola

Základem tohoto servisu Bizerba, který jde aktuálně do pilotní fáze, jsou výrobní data vašeho řešení zapojeného do sítě. Frank Steinlehner, ředitel oddělení Global Technical Support u firmy Bizerba, popisuje proces takto:

„Používáme výrobní data pro sledování stavu: Váš přístroj nebo zařízení jsou zobrazeny v reálném čase na dashboardu. Získáte tak digitální kontrolu a transparentnost aktuálního stavu přístrojů nebo zařízení. Pomocí sledování můžete analyzovat a vyhodnocovat procesy. Tento způsob poskytne vám a našim technikům možnost včas rozpoznat aktuální potřebu údržby a přijmout opatření dříve, než se projeví porucha.“

Rychlé a automatické nasazení servisu

I to patří k poskytované službě Condition-based maintenance: Při možné poruše se automatická funkce výstrahy stará o definované a síťové procesy. Jestliže například ve výrobě dojde k překročení nebo nedosažení definovaných mezních hodnot, přijde přes Bizerba Cloud vynucené hlášení do servisu firmy Bizerba. Společně můžeme rychle a cíleně reagovat.

„Výhody pro naše zákazníky jsou vidět na první pohled“, shrnuje Frank Steinlehner. „Získáte stabilní přístroj popř. zařízení. Současně zabráníte prostojům a nákladům, způsobeným nečekanými poruchami. A v neposlední řadě snížíte náklady na opravy, protože dojde k minimalizaci neplánovaných servisních zásahů.“

Přístup k datům 24/7

K inteligentnímu servisu patří také dostupnost procesních dat. Proto data o stavu v systému Bizerba Cloud bezpečně ukládáme. Jako zákazník máte k datům na cloudu přístup 24/7 . Máte vždy a všude aktuální přehled o stavu přístrojů popř. zařízení. Je úplně jedno, ve které zemi se nacházíte, nebo jestli jsou zařízení v režimu offline.

Příklad váhových systémů pro cenové označování

Frank Steinlehner na příkladu vakuového čerpadla vysvětluje, jak Condition-based maintenance působí na opravy a údržbu váhového systému pro cenové označování: „Výkon této součásti je důležitý, aby bylo možné balení řádně označit a dodat na trh. Pomocí sledování Condition-based kontrolujeme hodnoty tlaku vakuového čerpadla.

Jestliže výkon podtlaku klesá, cenová etiketa se už nepřisaje správně. Jestliže aktuální výkon nedosahuje kritické prahové hodnoty, sledovací systém automaticky spustí výstrahu. Přes Bizerba Cloud se výstraha a data zašlou přímo servisnímu týmu. Pro příští turnus údržby tak lze naplánovat výměnu čerpadla. Také to přispívá k optimalizaci procesu.

Pro zákazníka to znamená: Nevznikají mu žádné náklady při výpadku řešení a chybně označené produkty, které již není možné dodat na trh. A šetří náklady, které by vznikly dalším neplánovaným nasazením servisního technika přímo na místě, například cestovní a ubytovací náklady, atd.“

Stoupne produktivita a kvality produktu

V systému Whitepaper Digital Services vám nabízíme napínavý pohled do budoucích možností služby Condition-based maintenance. „Potenciál tohoto inteligentního servisu je velký také u řízení procesů a kvality“, potvrzuje Frank Steinlehner. „Získáváním, analýzou a vyhodnocením dat přístrojů podporujeme zákazníka při trvalé optimalizaci procesů. Jednou z možností je porovnání výkonu přístrojů popř. zařízení. S výsledky zákazník může cíleně definovat a zavádět opatření.“