Individuální zákaznické řešení pro oblasti s nebezpečím exploze

Pro zákazníka se sídlem ve Francii jsme vyvinuli a zavedli náročné a univerzálně použitelné řešení pro plnění. Společnost je celosvětově činný dodavatel paliv a aditiv pro různé druhy motorového sportu.

Individuální zákaznické řešení pro oblasti s nebezpečím exploze

Společnost musela kvůli stoupající poptávce zvýšit produkci především na jednom místě. Požadovala výkonné řešení pro plnění různých paliv a aditiv. Celý výrobní závod je klasifikován jako oblast s nebezpečím exploze. Systém měl být mobilní, aby bylo možné v případě potřeby kompenzovat možný výpadek další výrobní linky. Řešení by se mělo perspektivně rozšířit do dalších mezinárodních sídel společnosti.

Analyzujeme podrobně potřebu a předcházející a následné procesy. Po odsouhlasení se zákazníkem vyvineme poloautomatické řešení, konstruované pro plnění různých paliv a aditiv. Plnicí systém je FSL-PRO M. Řešení poskytuje flexibilitu u různých druhů nádob – sudy s objemem 60 a 100 l a kontejnery IBC s objemem 1 000 l. Použita byla váha s vícenásobným dělením 300/600/1 500 kg s váhovým rozlišením 100/200/500 g. Plnicí systémy, linka pro přísun a odvádění jsou uspořádány ve tvaru U, aby je bylo možné jednoduše nakládat a vykládat. Všechny potřebné součásti jsou instalovány přímo v oblasti s nebezpečím exploze. Pro ovládání pomocí průmyslového terminálu iS50-Ex není nutný žádný přívod čerstvého vzduchu.

Zákazník oceňuje požadovanou flexibilitu – jak u různých velikostí nádob, tak u jednoduché instalace systému na různých místech. Zvýšenou transparentnost produkce zajišťuje zpětná dosledovatelnost pro účely analýzy prostřednictvím průmyslového softwaru BRAIN2 od firmy Bizerba. Data shromažďuje software Data_Maintenance od firmy Bizerba. Díky celosvětové působnosti je firma Bizerba schopna rozšířit projektové řešení do dalších výrobních stanovišť zákazníka. První cejchování může firma Bizerba převzít pro celou EU, na požádání také v zemích mimo EU.