Štítek Plug-In® pro výrobce etiket

Systém štítků Plug-In® pro výrobce etiket je inovace od firmy Bizerba pro inteligentní ovládání zařízení pro cenové označování GLM-levo.

Individuální kódování etiketových rolí zajišťuje vyšší transparentnost a bezpečnost výroby.

Štítky Plug-In s kódováním Datamatrix

Zařízení pro cenové označování naskenuje pomocí kamerového systému kód na zadní straně nosného pásu.

 

Tím se zajistí vložení správné etiketové role k dané zakázce. Navíc lze pomocí systému štítků Plug-In® provádět automatickou konfigurace stroje.

 

 

Výsledkem kratších přípravných časů a zabránění chybnému etiketování je snížení provozních nákladů.

 

Vyrábějte své vlastní štítky Plug-In!

Funkce štítků Plug-In byla původně vyvinuta pro zařízení pro cenové označování Bizerba GLM-Ievo a etikety Bizerba.

 

Bizeba však nyní nabízí možnost využít funkci štítků Plug-In i jiným výrobcům etiket a používat ji v souvislosti s etiketami vlastní výroby.

 

Firma Bizerba vám ráda poskytne další podrobné informace ohledně požadavků, uzavření smlouvy a průběhu objednávání. Vaší kontaktní osobou je pan Cosimo Marongiu.