WS-Food: Standardní rozhraní pro potravinářský průmysl

Pod pojmem Weihenstephanské standardy (WS) se skrývají rozhraní pro sběr strojních dat. Komunikaci mezi výrobcem potravin, dodavatelem stroje a poskytovatelem IT služeb usnadňuje speciální standard WS-Food.

WS-Food - snadná výměna dat

Výrobci mohou přes jednotné rozhraní připojit na IT veškeré stroje a bez vysokých implementačních nákladů realizovat nové IT projekty. Každý přístroj zapojený do procesu lze přesně zanalyzovat s ohledem na jednotlivé druhy zboží, takže vedoucí výroby mohou pohodlně optimalizovat efektivitu svých výrobních postupů. To jsou pro firmu Bizerba dobré důvody, proč vsadit právě na tento standard.

 

Komunikace bez nedorozumění

Přístroje mnoha výrobců strojních zařízení komunikují přes ethernetová rozhraní s vlastním protokolem a vlastním vyhodnocovacím softwarem. Pro velké potravinářské provozy s náročnými úseky IT jsou však tato ostrůvková řešení často nedostačující: Vzhledem k velkému množství přístrojů od různých výrobců se vystavují nebezpečí, že ztratí kontrolu nad implementačními náklady na koordinaci spojovacích míst a analyzačních nástrojů.

 

Tady přicházejí do hry Weihenstephanské standardy. Pokud zákazník vyžaduje, aby přístroj odpovídal specifikaci WS-Food, pak je rozhraní pro počítačová zařízení absolutně jasné. Fyzické spojovací místo, obsahové rozhraní i vyhodnocování dat včetně reportingu jsou jednotně definované.

 

Uživatelská firma nemusí investovat do individuálních úprav a ušetří drahocenný čas: Místo přes dvanáct měsíců trvá implementace na bázi WS-Food průměrně jen jeden a půl měsíce.

 

Standardně vybaveny rozhraním WS-Food: Označovací systémy Bizerba

V budoucnu by mohlo tohoto vysokého standardu, který dnes už například splňují stáčírny nápojů, dosáhnout i odvětví masných výrobků. U těchto stáčíren platí téměř pro každou veřejnou soutěž pravidlo, že stroje musí vykazovat rozhraní podle WS-Food. Bizerba implementuje WS Food do celé řady zařízení a otevírá tak cestu pro zavedení tohoto standardu i v potravinářském odvětví.