Průmysl 4.0: Inteligentní řešení pro větší úspěch

Výroba se stane smart factory: Stroje a výrobky jsou digitálně propojeny a spolu komunikují. V cloudu se zařízení virtálně znázorní a spojí s diitálními systémy. Výroba se dá řídit inteligentními telefony (smartphone) nebo tabletem. S našimi inteligentním řešeními spoluutváříme již dnes aktivně průmysl 4.0. Vytvořte si vlastní digitální cestu k úspěchu. Od inteligentně propojeného supply chain po inovační servisy a obchodní modely.

Průmysl 4.0 v potravinářském průmyslu
Připraven pro výzvy průmyslu 4.0!

Řešení průmyslu 4.0

 

Naše inovační výrobky vás podpoří si utvářet vlastní cestu k úspěchu s průmyslem 4.0. Získávejte s našimi inteligetními řešeními pracovního a datového toku podél supply chain, který vám nabízí růst:

 

  • Indivizualizujte si své výrobky: Mass customization made easy.
  • Machine-to-Machine Komunikace: Pro autonomní procesy a propojenou výrobu, která se analyzuje sama.
  • Predictive Maintenance (předvídavá údržba): Optimalizované procesy výroby zvýšenou disponibilitou zařízení.
Průmysl 4.0 - Smarter Production

Individualizovantelné výrobky

Mass customization

Výrobky, které jsou uzpůsobeny přímo na potřeby spotřebitele, se těší velké oblibě. Tred, který se odráží také na výrobu.

 

S naším inteligentním propojením hardwarového a softwarového řešení vás podpoříme v tom, efektivně a flexibilně vyrobit i velikost dodávky 1.

 

Příklad etiket: Naše zcela automatické označovací systémy synchronizují datová soubory v reálném čase. Varianty výroby nebo nový design etiket je možný bez přezbrojení. Vaše výhoda: optimální flexibilita. Bez výrazného zvýšení nákladů vyrábíte induvializované výrobky a reagujete s malými výdaji na nové trendy nebo změny na trhu.

Propojená výroba

Machine-to-Machine Komunikace

Etikata pro označovací systém samostatně řídí a kontroluje. A to jsou jen dvě monžosti, které vám nabízí náš inovační systém Plug-In®-Label:

 

Klíč je kód na zadní straně etikety. Svým scanem se vyznačovat autonomně seřídí na induviduální výrobek. Rozezná mj. formát obalu, oblasti tisku a maximální rychlost tisku a nastaví se tak automaticky na zpracování spotřebního materiálu. Teprve při pozitivním doladěním set-up-dat spouští označování. Výsledkem pro vaši výrobku: redukovaný přípravný čas, optimální transparentnost a vysoká výrobní bezpečnost - bez nákladného chybného etiketování a zpětných dotazů.

 

Vaše další přednost s inteligentním systémem Plug-In®-Label: Automaticky eviduje spotřebu etiket. Doplněn o systém správy skladu iniciuje automaticky objednávky. Propojené procesy, které snižují náklady vaší správy skladu.

 

Pro náš inovační systém Plug-In®-Label vyhlásila spolková země Bádensko-Württembersko náš rodinný podnik v roce 2016 za vítěze ceny „100 míst pro průmysl 4.0“.

Předvídavá údržba

Predictive Maintenance

Průmysl 4.0 nabízí také u servisu nové možnosti. U Predictive Maintenance (PM) shromažďují čidla vaši výrobu a reálný čas. Na této databázi se v cloudu vytvoří virtální obraz vašeho zařízení. Software eviduje, ukládá a hodnotí data digitalizovaného stroje v reálném čase. Včas rozpozná možná slabá místa a samostatně je hlásí. Servisní tým je automaticky informován a může problém odstranit ještě před výpadkem stroje.

 

S naším průmyslovým software BRAIN2 Safety_Service jsme učinili první krok směrem k Predictive Maintenance. Když ho máte jednou integrován do prostředí přístrojů, máte s live-přehledem vždy aktuální stav a relevantní informace o každém přístroji na pohled. Maximální transparentnost pro efektivní kontrolu výroby.