Systém štítků Plug-In® Bizerba

Na automobilovém trhu dnes již existují klíče, které ukládají specifická data příslušného řidiče. Jakmile tento řidič nastoupí do auta, sedadla se automaticky nastaví na předdefinované parametry. Podobný princip sleduje Bizerba se štítkem Plug-In® pro profesionální a inteligentní ovládání vyznačování cen a označování zboží.

Kód štítku Plug-In

Jakmile výrobce potravin vloží etiketovou roli, zařízení pro cenové označování naskenuje pomocí kamerového systému kód na zadní straně nosného pásu a samo se nastaví na příslušnou aplikaci.

 

Kódovány jsou informace k samotné etiketě a k předem stanoveným parametrům, které si uživatel vytáhne ze zákaznické databáze a uloží. Označovač tak rozpozná aktuální materiál a formát, kde se nachází oblasti tisku, o jaký druh laku a lepidla se jedná a s jakou maximální rychlostí může tisknout.

 

Tato funkce byla vyvinuta exkluzivně pro zařízení pro cenové označování GLM-levo a etikety Bizerba »BRL 70« a »BRL 90«.

 

Momentálně je možná rychlost tisku 300 milimetrů za sekundu s výkonem 200 balení za minutu. Označovač nezávisle zajišťuje, aby tato nejvyšší rychlost byla použita jen na termoetiketách, které jsou pro tento ultra vysoký výkon vyrobeny. Bezpečnostní kontrola zaručuje u každého čísla šarže optimální výsledky tisku u čárových kódů a textů s pokyny, bezvadnou čitelnost a tak nižší počet odmítnutí ze strany obchodníků.

 

Chybné etiketování je vyloučeno

Podniky, které vyrábí pro různé zěmě nebo musí označit velké množství různých výrobků, těží z další funkce sloužící k zajištění kvality: Před zahájením etiketování se automatické porovnání kódu Datamatrix a čísla PLU postará o to, aby se například na výrobky dostaly výhradně etikety ve správném jazyce. Pokud se tento kód a číslo PLU neshodují, »GLM-Ievo« etiketování zablokuje a zobrazí výstražné hlášení. Až když pracovník roli vymění nebo vyvolá správné číslo PLU a všechny parametry souhlasí, stroj spustí automatickou konfiguraci.

 

Zaručeně vysoká kvalita etiket

U firmy Bizerba zaručuje individuální kódování každé role zákazníkovi, že se jedná o originální etikety, čímž je zajištěna vyšší transparentnost a bezpečnost výroby. Stejně jako každý jiný technický přístroj pracuje totiž i stroj Bizerba nejefektivněji se vzájemně sladěnými spotřebnými materiály – například co se týče rychlosti tisku a efektu samočištění, přípravného času, čitelnosti textu a čárových kódů a co nejmenšího opotřebení náhradních dílů.