Η στρατηγική της Bizerba

Σαφείς στόχοι – και για το σκοπό αυτό ευελιξία και καινοτομικότητα για την επίτευξή τους: Η στρατηγική 2025 της εταιρείας μας αποτελεί τη βάση για την ανάπτυξη μοναδικών λύσεων με τη μέγιστη δυνατή προστιθέμενη αξία για τους πελάτες μας στους τομείς του εμπορίου, της βιοτεχνίας και της βιομηχανίας.

Επιχειρηματική στρατηγική 2025 της Bizerba

Το κεντρικό στοιχεί της μάρκας διατηρείται αμετάβλητο

Η Bizerba είναι μια οικογενειακή επιχείρηση που σέβεται τις παραδόσεις και ενεργεί υπεύθυνα και με γνώμονα την αειφορία. Με σημείο εκκίνησης την κύρια εξειδίκευσή μας στον τομέα της τεχνολογίας κοπής και ζύγισης, προσφέρουμε στους πελάτες μας ένα παγκοσμίως μοναδικό χαρτοφυλάκιο προϊόντων και λύσεων αποτελούμενο από υλισμικό, λογισμικό και παροχή υπηρεσιών.

 

Ο κόσμος αλλάζει

… και μαζί με αυτόν κι εμείς. Η επιχειρηματική αλλαγή, η τεχνολογική πρόοδος και η ανάπτυξη των αγορών μας απαιτούν ολοένα και πιο γρήγορη δυνατότητα αντίδρασης και μεγαλύτερη καινοτομικότητα. Προκειμένου να είμαστε σε θέση να παρέχουμε στους πελάτες μας και στο μέλλον βέλτιστες λύσεις, έχουμε χαράξει τη δική μας επιχειρηματική στρατηγική 2025.

 

Η απαίτηση: μοναδικές λύσεις

Αυτή η στρατηγική ενισχύει τη δραστήρια επιχειρηματική μας δομή, προάγει το δικό μας τρόπο σκέψης του παρόχου λύσεων, επισπεύδει την ανάπτυξη προϊόντων και πολλά άλλα. Διαβάστε παρακάτω τι κάνουμε προκειμένου να είμαστε σε θέση να σάς παρέχουμε ακριβώς ό,τι χρειάζεστε: άκρως εξατομικευμένες, προσαρμοσμένες στις ανάγκες λύσεις, με τις οποίες μπορείτε να εργάζεστε αποδοτικότερα και οικονομικότερα και να αυξάνετε την ασφάλεια των προϊόντων και των διαδικασιών σας.

Αποστολή

Η αποστολή μας είναι:

 

«Με την ποιότητα και τη μεγάλη ποικιλία μοναδικών λύσεων θέτουμε διεθνή πρότυπα στον τομέα της ζύγισης, της κοπής και της επισήμανσης.

 

Ως διευθυνόμενη από τον ιδιοκτήτη επιχείρηση θέτουμε τους πελάτες και του συνεργάτες μας στο επίκεντρο των ενεργειών μας.»

 

 

Μοναδικές λύσεις για μοναδικούς πελάτες …

Είμαστε ο πάροχος ψηφιακών λύσεων με εξαιρετική εξειδίκευση στον τομέα του υλισμικού και του λογισμικού. Οι μοναδικές λύσεις για κάθε επιμέρους απαίτηση του πελάτη αποφέρουν για εμάς την ανάπτυξη που αποτελεί την προϋπόθεση για την κυρίαρχη θέση στους τομείς της καινοτομίας και της ποιότητας.

 

… που αναπτύσσονται από μοναδικές ομάδες

Και οι συνεργάτες μας είναι μοναδικοί και πρόθυμοι να κάνουν το κάτι περισσότερο ώστε σε κάθε πελάτη να παρέχεται η βέλτιστη λύση και η βέλτιστη υποστήριξη. Βάση αυτού αποτελεί το βίωμα του προσανατολισμού στις αξίες, η ανοικτή επικοινωνία και η στενή συνεργασία πέραν από τμήματα και τομείς προϊόντων.

Όραμα

Το όραμά μας είναι:

 

Εμείς είμαστε MyBizerba

Μοναδικές λύσεις για μοναδικούς ανθρώπους

 

 

Επειδή κάθε επιχείρηση είναι διαφορετική και επειδή συνήθως υπάρχουν πολλοί τρόποι επίτευξης του στόχου, οι εξατομικευμένες για κάθε πελάτη λύσεις μας είναι τόσο μοναδικές όσο και οι ανάγκες σας.

 

MyBizerba σημαίνει

 

  • λύσεις που συντίθενται από τα επιμέρους στοιχεία υπηρεσιών παροχής συμβουλών, προϊόντων υλισμικού και λογισμικού, παρελκομένων, εξυπηρέτησης και χρηματοοικονομικών υπηρεσιών
  • την ομοψυχία και τη συνεργασία στην Bizerba πέρα από τα όρια των τμημάτων και των χωρών, έτσι ώστε να δημιουργούμε τις καλύτερες δυνατές λύσεις για τους πελάτες
  • τη μετεξέλιξη της επιχείρησής μας και της εργασιακής κουλτούρας που ενισχύει ακόμη περισσότερο την την κυρίαρχη θέση μας στους τομείς της καινοτομίας και της ποιότητας προς όφελος των πελατών μας
  • τη βούλησή μας για την αλλαγή με την οποία αναπτύσσουμε ευέλικτα νέες λύσεις για όλες τις απαιτήσεις της αγοράς
  • την απόλυτη ταύτιση των συνεργατών μας με την επιχείρηση και τους στόχους της
  • την εξέταση των απαιτήσεων από τη σκοπιά του πελάτη και τις προσανατολισμένες στις λύσεις ενέργειες

Αξίες της επιχείρησης

Με τις αξίες και τις κατευθυντήριες γραμμές μας ορίζουμε ένα δεσμευτικό πλαίσιο για τις ενέργειές μας. Οι ομάδες μας βιώνουν αυτές τις αξίες σε καθημερινή βάση και αυτό είναι ουσιαστικά προς όφελος των πελατών μας.

 

 

Εκτιμούμε τις αξίες

Η ευγένεια, ο σεβασμός και η ανεκτικότητα είναι σημαντικές για εμάς στην επικοινωνία με τους συναδέλφους, του συνεργάτες, τους πελάτες και τους επιχειρηματικούς εταίρους.

 

Είμαστε προσανατολισμένοι στον πελάτη

Θεωρούμε τα ζητήματα που τίθενται από την προοπτική του πελάτη. Στο πλαίσιο αυτό, οι πελάτες μας είναι εταίροι με τους οποίους βρίσκουμε από κοινού λύσεις. Με τον εξαιρετικό προσανατολισμό μας στην εξυπηρέτηση και στην παροχή υπηρεσιών θέλουμε να ενθουσιάσουμε τους πελάτες.

 

Είμαστε υπεύθυνοι

Για τις ενέργειές μας αναλαμβάνουμε την ευθύνη και είμαστε πιστοί στο λόγο μας.

 

Εστιάζουμε στο στόχο

Η στρατηγική και οι στόχοι της επιχείρησής μας μάς παρέχουν τον προσανατολισμό να ενεργούμε στο πνεύμα των πελατών μας και να φέρουμε εις πέρας ό,τι αναλαμβάνουμε.

 

Είμαστε έτοιμοι για την αλλαγή

Είμαστε ανοικτοί για το νέο και για την αλλαγή ως ευκαιρία – όλοι συνεισφέρουν με ιδέες και προτάσεις. Αναλαμβάνουμε την ευθύνη για τη βελτίωση των διαδικασιών.

 

Είμαστε συνεπείς

Τηρούμε κανόνες και διαδικασίες και κρατάμε με συνέπεια το λόγο μας. Λαμβάνουμε αποφάσεις στο πνεύμα των πελατών μας και με βάση τα δεδομένα.