Εκτενές δίκτυο και δέσμευση στην καινοτομία

Η επαγγελματική ανταλλαγή απόψεων με πελάτες, κατασκευαστές και ερευνητικά ινστιτούτα έχει για εμάς μεγάλη σημασία. Ως εκ τούτου δραστηριοποιούμαστε σε πολλά σωματεία, οργανώσεις και πρωτοβουλίες:

Η Bizerba είναι μεταξύ άλλων μέλος στα ακόλουθα σωματεία, οργανώσεις και πρωτοβουλίες: