Αίτημα για ειδική έγκριση

Οι προμηθευτές της Bizerba έχουν τη δυνατότητα να λάβουν έγκριση για την παράδοση ελαττωματικών εξαρτημάτων, τα ελαττώματα των οποίων προκλήθηκαν από τον προμηθευτή κατά την κατασκευή, υποβάλλοντας μια "αίτηση για ειδική έγκριση".

Αυτή η διαδικασία διασφαλίζει την τεκμηρίωση εξ' αρχής όλων των τροποποιήσεων σε μέρη ή εξαρτήματα στις διαδικασίες ποιότητας. Τα αρμόδια τμήματα της επιχείρησής μας, όπως το τμήμα Ανάπτυξης, Διασφάλισης Ποιότητας και Αγορών, ελέγχουν και επιτηρούν τη διαδικασία με βάση αυτά τα στοιχεία.

 

Μετά τον έλεγχο όλων των δεδομένων και των στοιχείων ενημερώνεστε σχετικά με την έγκριση της παράδοσης.

 

Θα θέλαμε να σας παρακαλέσουμε να συμπληρώνετε σωστά την αίτηση για ειδική έγκριση. Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιήστε το έντυπο PDF και στείλτε το στην ηλεκτρονική διεύθυνση support-qs@bizerba.com.