Γίνετε μέρος του επιτυχημένου δικτύου Bizerba

Τα δίκτυα πωλήσεών μας σε όλο τον κόσμο αναζητούν συνεχώς τους καλύτερους προμηθευτές για μακροχρόνιες και επιτυχημένες συνεργασίες.

Προμηθευτές στο δίκτυο πωλήσεων της Bizerba

Η εμπορική επιτυχία της Bizerba εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις επιδόσεις των προμηθευτών μας. Για το λόγο αυτό αναζητούμε συνεχώς τους καλύτερους συνεργάτες για μακροχρόνιες και επιτυχημένες συνεργασίες.

 

Η συνεχής βελτίωση των προϊόντων μας βρίσκεται σε άμεση συνάρτηση με την ικανοποίηση των πελατών μας. Οι προμηθευτές μας συμβάλλουν αποφασιστικά στη διασφάλιση της κορυφαίας ποιότητας προϊόντων και την ικανοποίηση των απαιτήσεων ως προς την ποιότητα.

 

Ταυτόχρονα, στεκόμαστε δίπλα στους προμηθευτές μας και αντιμετωπίζουμε μαζί το συνεχώς αυξανόμενο ανταγωνισμό στην παγκόσμια αγορά. Αν σας αρέσει να αναπτύσσετε νέες, καινοτόμες ιδέες και λαμβάνετε σοβαρα υπόψη τις αυστηρές απαιτήσεις αναφορικά με την ποιότητα, τότε πληρείτε τις καλύτερες προϋποθέσεις για μια σχέση πελάτη-προμηθευτή που βασίζεται στη συνεργασία.

 

Σας προσκαλούμε να κάνετε αίτηση για γίνετε προμηθευτής του Ομίλου Bizerba.

Πρότυπα ποιότητας

Στον πυρήνα της φιλοσοφίας της Bizerba βρίσκεται η συνεχής βελτίωση του προσφερόμενου εξοπλισμού. Για το λόγο αυτό θεωρούμε πολύ σημαντικό να έχουν όλοι οι προμηθευτές μας μια αίσθηση ευθύνης απέναντι στις αρχές μας αναφορικά με την ποιότητα και εμπλέκουμε ενεργά τους συνεργάτες μας στη διαδικασία ανάπτυξης.

Η σχέση μας με τους προμηθευτές

Η επιτυχία μας βασίζεται σε μακροχρόνιες επαγγελματικές σχέσεις εμπιστοσύνης και επαγγελματικής συνεργασίας. Για αυτό περιμένουμε από τους προμηθευτές μας "προτιμησιακή" αντιμετώπιση, υψηλές επιδόσεις, ανοικτή εποικοινωνία και καινοτομίες στην κοινή διαδικασία ανάπτυξης.

Ικανοποίηση πελατών

Οι αγοραστικοί στόχοι μας βασίζονται στις ανάγκες και την ικανοποίηση των πελατών μας. Για το λόγο αυτό περιμένουμε από τους προμηθευτές μας αυτό που προσφέρουμε στους πελάτες μας: ικανότητα, ποιότητα, αξιοπιστία και ευελιξία. Έτσι μπορούμε να βρούμε μαζί την ιδανική λύση για τον πελάτη.

Παγκοσμιοποίηση

Ο διεθνής προσανατολισμός των προϊόντων και λύσεων που προσφέρουμε, καθώς και η συνεργασία με ικανούς προμηθευτές παγκοσμίως μας επιτρέπει να δημιουργούμε σημαντικά πλεονεκτήματα για τους πελάτες μας.

Περιβαλλοντική συνείδηση

Αντιμετωπίζουμε πολύ σοβαρά την ευθύνη μας απέναντι στο περιβάλλον και αυτό το λαμβάνουμε υπόψη κατά την επιλογή πρώτων υλών, τη συσκευασία, την απόρριψη και την εφοδιαστική αλυσίδα.