Ενσωμάτωση της ασφάλειας τροφίμων: Συστήματα ανίχνευσης Bizerba

Η ασφάλεια προϊόντων στη βιομηχανία τροφίμων συγκαταλέγεται μεταξύ των πλέον ευαίσθητων θεμάτων. Μόνο στην Ευρώπη προκύπτουν σε ετήσια βάση περίπου 3.000 περιπτώσεις ανάκλησης εξαιτίας προϊόντων που έχουν ρυπανθεί ή σημανθεί εσφαλμένα.

Αυτές οι καταστάσεις συνεπάγονται για τους εμπλεκόμενους παραγωγούς τροφίμων σημαντικά προβλήματα χρόνου και κόστους και όχι μόνο λόγω της αυξημένης διοικητικής μέριμνας: Εκτός αυτού πρέπει να αποκτήσουν εκ νέου την εμπιστοσύνη των καταναλωτών και να αποκαταστήσουν τη ζημία όσον αφορά στη φήμη που έχουν καλλιεργήσει με κόπο. Τα συστήματα ανίχνευσης υποστηρίζουν τους παραγωγούς τροφίμων στην αποφυγή προβλημάτων ποιότητας με απλό τρόπο. Διότι ο έλεγχος της ασφάλειας των τροφίμων μπορεί να ενταχθεί αυτοματοποιημένα στις αλυσίδες εφοδιασμού. Οι ψηφιακές, δικτυωμένες λύσεις καθιστούν δυνατή την αξιόπιστη διασφάλιση της ποιότητας και ταυτόχρονα τον χωρίς κενά εντοπισμό της προέλευσης μολυσμένων τροφίμων. Στόχος είναι ασφαλή, υγιεινά συσκευασμένα προϊόντα που επισημαίνονται με καθαρά τοποθετημένες ετικέτες, στις οποίες αναγράφονται ευδιάκριτα οι σωστές πληροφορίες. Οι παραγωγοί μπορούν να ελέγχουν τα προϊόντα βάσει εξατομικευμένα οριζόμενων προδιαγραφών και/ή επίσημα δεσμευτικών κριτηρίων. Τα νομικά, καθώς και τα εθνικά και διεθνή πρότυπα, π.χ. HACCP, IFS και BRC, πληρούνται εύκολα και αξιόπιστα.

Ρύπανση τροφίμων από μέταλλα, πλαστικό, γυαλί, κεραμικά ή οργανικά ξένα σώματα; Μη στεγανές ραφές συγκόλλησης, εσφαλμένα τοποθετημένες ετικέτες, εσφαλμένα στοιχεία στις ετικέτες; Για τις διάφορες εφαρμογές ελέγχου διατίθενται κατάλληλες τεχνολογίες ανίχνευσης.

Ένας ανιχνευτής μετάλλων ανιχνεύει με βάση ηλεκτρομαγνητικά πεδία ένα ξένο σώμα που βρίσκεται σε κάποιο προϊόν. Η αμιγής τεχνική ανίχνευση μετάλλων είναι σκόπιμη όταν μπορεί να αποκλειστεί η ρύπανση από άλλα υλικά στη γραμμή παραγωγής.

Μετάβαση στους ανιχνευτές μετάλλων

Ένα σύστημα ανίχνευσης ακτίνων Χ ανιχνεύει με τη βοήθεια ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων αν υπάρχει κάποιο ξένο σώμα σε ένα προϊόν. Η διαφορά της πυκνότητας ξένων σωμάτων και του προϊόντος είναι καθοριστική για το πόσο εύκολα μπορεί να ανιχνεύεται η ρύπανση. Εάν σε μια παραγωγική επιχείρηση μπορούν να προκύψουν εκτός των μεταλλικών ξένων σωμάτων, π.χ. και πλαστικά, πέτρες, γυαλί ή κεραμικά υλικά ως ρύποι, το σύστημα ανίχνευσης ακτίνων Χ είναι η κατάλληλη τεχνολογία.

 

Μετάβαση στα συστήματα ανίχνευσης ακτίνων Χ

Ανάλογα με τις ανάγκες, οι κάμερες επιθεώρησης ελέγχουν τα προϊόντα για καθορισμένα χαρακτηριστικά ποιότητας, τις ραφές συγκόλλησης για ρύπους και τις συσκευασίες για ελαττωματικές ετικέτες. Οι εικόνες της κάμερας αξιολογούνται μέσω λογισμικού με δυνατότητα εκμάθησης. Η λύση για τον έλεγχο των ετικετών και εξωτερικά εμφανών ελαττωμάτων.

 

Μετάβαση στα οπτικά συστήματα ανίχνευσης