Εξατομικευμένη λύση πελάτη στην περιοχή με κίνδυνο έκρηξης

Για έναν πελάτη με έδρα στη Γαλλία έχουμε αναπτύξει και υλοποιήσει μια απαιτητική λύση πλήρωσης γενικής χρήσης από τον ίδιο κατασκευαστή. Η επιχείρηση είναι ένας προμηθευτής καυσίμων και προσθέτων για διάφορα είδη αγώνων αυτοκινήτων με παγκόσμια παρουσία.

Εξατομικευμένη λύση πελάτη στην περιοχή με κίνδυνο έκρηξης

Λόγω αυξημένης ζήτησης, η επιχείρηση πρέπει να αυξήσει τον όγκο παραγωγής κατ' αρχάς σε μία μονάδα. Επιθυμητή είναι μια υψηλής απόδοσης λύση πλήρωσης για διάφορα καύσιμα και πρόσθετα. Ολόκληρη η μονάδα παραγωγής έχει χαρακτηριστεί ως περιοχή με κίνδυνο έκρηξης. Το σύστημα πρέπει να είναι κινητό, προκειμένου να μπορεί να καλύπτει κατά περίπτωση πιθανές αστοχίες άλλων γραμμών παραγωγής. Η λύση πρέπει να καλύπτει την προοπτική μεταφοράς σε περαιτέρω διεθνείς μονάδες της επιχείρησης.

Αναλύουμε λεπτομερώς τις ανάγκες, καθώς και τις προηγούμενες και τις επόμενες διαδικασίες. Σε συνεργασία με τον πελάτη αναπτύσσουμε μια ημιαυτόματη λύση, σχεδιασμένη για την πλήρωση των διαφόρων καυσίμων και προσθέτων. Το σύστημα πλήρωσης είναι το FSL-PRO M. Η λύση παρέχει ευελιξία για τα είδη δοχείου – βαρέλια 60 και 100 l και IBC 1.000 l. Χρησιμοποιείται ένα ζυγιστικό σύστημα πολλαπλής διαβάθμισης 300/600/1.500 kg με διαβάθμιση 100/200/500 g. Κατάλληλα για τις τοπικές συνθήκες, το σύστημα πλήρωσης, η γραμμή τροφοδοσίας και απαγωγής διαμορφώνονται σε σχήμα u, έτσι ώστε να μπορούν να φορτώνονται και να εκφορτώνονται εύκολα. Όλα τα απαραίτητα στοιχεία τοποθετούνται απευθείας στην περιοχή με κίνδυνο έκρηξης. Για τον έλεγχο μέσω τερματικού iS50-Ex Industrial Weighing Terminal δεν απαιτείται παροχή καθαρού αέρα.

Ο πελάτης απολαμβάνει την επιθυμητή ευελιξία – ως προς τα μεγέθη δοχείων, όπως και ως προς την απλή τοποθέτηση του συστήματος σε διαφορετικά σημεία. Η αυξημένη διαφάνεια παραγωγής εξασφαλίζεται με τη δυνατότητα παρακολούθησης της προέλευσης για αναλυτικούς σκοπούς μέσω του βιομηχανικού λογισμικού BRAIN2. Τα δεδομένα καταγράφονται από το λογισμικό Data_Maintenance. Χάρη στην παγκόσμια παρουσία, η Bizerba είναι σε θέση να αναπαράγει τη λύση προϊόντος και σε περαιτέρω μονάδες παραγωγής του πελάτη. Την πρώτη βαθμονόμηση μπορεί να αναλάβει η Bizerba σε ολόκληρη την ΕΕ και κατόπιν αιτήματος και σε χώρες εκτός της ΕΕ.