Εξατομικευμένη λύση πελάτη σε χώρους με κίνδυνο έκρηξης

Για έναν πελάτη με έδρα στη Γαλλία αναπτύξαμε και υλοποιήσαμε μια απαιτητική λύση πλήρωσης γενικής χρήσης. Η επιχείρηση είναι ένας προμηθευτής καυσίμων και προσθέτων για διάφορα είδη αγώνιστικών αυτοκινήτων με παγκόσμια παρουσία.

Εξατομικευμένη λύση σε χώρους με κίνδυνο έκρηξης

Λόγω αυξημένης ζήτησης, η επιχείρηση έπρεπε να αυξήσει τον όγκο παραγωγής κατ' αρχάς σε μία μονάδα. Επιθυμητή ήταν μια υψηλής απόδοσης λύση πλήρωσης για διάφορα καύσιμα και πρόσθετα. Ολόκληρη η μονάδα παραγωγής έχει χαρακτηριστεί ως περιοχή με κίνδυνο έκρηξης. Το σύστημα έπρεπε να είναι κινητό, προκειμένου να μπορεί να καλύπτει κατά περίπτωση πιθανές αστοχίες άλλων γραμμών παραγωγής. Η λύση έπρεπε να καλύπτει την προοπτική μεταφοράς σε περαιτέρω διεθνείς μονάδες της επιχείρησης.

Αναλύσαμε λεπτομερώς τις ανάγκες, τόσο στις προηγούμενες όσο και στις επόμενες διαδικασίες. Σε συνεργασία με τον πελάτη αναπτύξαμε μια ημιαυτόματη λύση, σχεδιασμένη για την πλήρωση των διαφόρων καυσίμων και προσθέτων. Το σύστημα πλήρωσης είναι το FSL-PRO M. Η λύση παρέχει ευελιξία για τα είδη δοχείου – βαρέλια 60 και 100 l και IBC 1.000 l. Εγκαταστάθηκε ένα ζυγιστικό σύστημα πολλαπλής διαβάθμισης 300/600/1.500 kg με διαβάθμιση 100/200/500 g. Κατάλληλα για τις τοπικές συνθήκες, το σύστημα πλήρωσης, η γραμμή τροφοδοσίας και απαγωγής διαμορφώθηκαν σε σχήμα u, έτσι ώστε να μπορούν να φορτώνονται και να εκφορτώνονται εύκολα. Όλα τα απαραίτητα στοιχεία τοποθετήθηκαν απευθείας στον χώρο με κίνδυνο έκρηξης. Για τον έλεγχο μέσω τερματικού iS50-Ex Industrial Weighing Terminal δεν απαιτείται παροχή καθαρού αέρα.

Ο πελάτης απολαμβάνει την επιθυμητή ευελιξία – ως προς τα μεγέθη δοχείων, όπως και ως προς την απλή τοποθέτηση του συστήματος σε διαφορετικά σημεία. Μέσω του βιομηχανικού λογισμικού BRAIN2εξασφαλίστηκε η δυνατότητα παρακολούθησης για αναλυτικούς σκοπούς. Τα δεδομένα καταγράφονται από το λογισμικό Data_Maintenance. Χάρη στην παγκόσμια παρουσία της, η Bizerba είναι σε θέση να αναπαράγει τη λύση και σε άλλες μονάδες παραγωγής του πελάτη. Η Bizerba μπορεί να πραγματοποιήσει την πιστοποίηση σε ολόκληρη την ΕΕ και κατόπιν αιτήματος και σε χώρες εκτός της ΕΕ.