Ολοκληρωμένες λύσεις για χώρους με κίνδυνο έκρηξης

Καθολική ενσωμάτωση των λύσεων μας

Η γκάμα προϊόντων για χώρους με κίνδυνο έκρηξης της Bizerba έχει ευέλικτο σχεδιασμό για να μπορεί να ενσωματώνεται εύκολα στα υφιστάμενα συστήματα και στις διαδικασίες σας.

Τα πλεονεκτήματα

  • Σύντομα διαστήματα πλήρωσης
  • Πλήρωση μεγάλων ποσοτήτων

 

Περισσότερες πληροφορίες (Bizerba Insight)

  • Από μικρά μεγέθη παρτίδας έως μεγάλους όγκους παραγωγής
  • Πλήρωση διαφόρων δοχείων

 

Περισσότερες πληροφορίες (Bizerba Insight)

  • Απλή δυνατότητα ενσωμάτωσης μέσω διεπαφών και Soft-PLC
  • Δεν χρειάζεται εξωτερικό σύστημα ελέγχου
  • Απλή καταχώριση και επεξεργασία δεδομένων

 

Περισσότερες πληροφορίες (Bizerba Insight)